เราสามารถประกันตัวในชั้นอุทธรณ์ได้หรือไม่ และมีเงื่อนไขกติกาอะไรบ้าง

ในปกติการประกันตัวในคดีอาญาจะเริ่มต้นจาก การประกันตัวในชั้นโรงพัก หรือการประกันตัวในศาลชั้นต้น แต่ในกรณีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประกันตัวในศาลชั้นอุทธรณ์


เมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาในคดีซึ่งได้ฟ้องมาแล้ว ไม่ว่าจะลงโทษจำเลยจำคุกกี่ปีก็ตาม หากจำเลยจะประสงค์ประกันตัวในศาลอุทธรณ์จะต้องรีบดำเนินการ ปกติจะประกันตัวในวันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษานั่นเลย

 

วันที่ศาลอ่านคำพิพากษา หากประกันตัวไม่ทัน


ถ้าในวันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาประกันตัวไม่ทัน ตัวจำเลยจะต้องเข้าไปอยู่ในคุก ในระหว่างนั้นภายใน 30 วันซึ่งอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์หรือฎีกาของคู่ความโจทก์หรือจำเลย ช่วงนี้จำเลยสามารถขอยื่นประกันตัวในชั้นอุทธรณ์ได้ โดยการยื่นประกันตัวของศาลชั้นอุทธรณ์เราให้ยื่นที่ศาลชั้นต้น ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร

 

หลักทรัพย์ที่ใช้ในประกันตัวชั้นอุทธรณ์จะเหมือนศาลชั้นต้นไหม

ปกติแล้วหลักทรัพย์ที่ใช้ในชั้นอุทธรณ์จะไม่เหมือนกับศาลชั้นต้นแต่ที่เดียวเนื่องจาก การประกันตัวในศาลท่านอุทธรณ์มีตัวแปรเพิ่มมาก็คือบทลงโทษที่ศาลลงโทษจำเลยไว้ว่ากี่ปีกี่เดือนนั้นต้องมาคิดคำนวณเป็นอัตราหลักทรัพย์ประกันตัวต่อไปด้วย

 


ขั้นตอนต่างๆเหมือนเดิม หรือไม่

การประกันตัวในศาลชั้นอุทธรณ์ปกติก็จะเหมือนใน ศาลชั้นต้น ไปยื่นเอกสารที่ช่องการประกันตัวของศาลเหมือนเดิม แต่ที่จะยุ่งก็คือ


1. หลักทรัพย์ที่ใช้อาจจะเพิ่มมากขึ้น ตรวจสอบให้ดี
2. กรณีไม่ได้วางหลักทรัพย์เองเราจะต้องเช่าหลักทรัพย์ประกันตัว ผู้ที่ให้บริการในชั้นอุทธรณ์จะมีน้อยลง
3. ระยะเวลาการฟังคำสั่ง อาจจะต้องนานกว่าเดิมเนื่องจากเป็นศาลอุทธรณ์
4. มีเวลาจำกัด ภายในเขตระยะเวลาอุทธรณ์ฎีกาของคู่ความหรือโจทก์และจำเลยเท่านั้น (30 วัน กรณีจดหรือจำเลยไม่ได้ขอขยายเวลา)
5. ถ้าคดีถึงที่สุด หมายความว่าศาลลงโทษจำคุกจำเลยมา ไม่ว่ากี่ปีกี่เดือนก็ต้องลงโทษจำคุกไปตามนั้น
6. ช่วงที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา ลงโทษจำคุกจำเลย และระหว่างนั้นถ้าหากตัวจำเลยไม่ได้ประกันตัว จำเลยจะต้องไปอยู่ในคุก ไม่ใช่ว่าเดินอยู่ข้างนอก ฝากบอกไว้

 

 

การประกันตัวในชั้นศาล