การ เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว ผู้ต้องหา ราคา ร้อยละเท่าไหร่ ได้คืนไหม ในกรณีที่ท่าน ผู้ต้องหา ต้องการประกันตัว เช่น คดียาเสพติด แต่ว่าหลักทรัพย์ ของท่านหรือญาติของจำเลย มีมูลค่าไม่เพียงพอกับที่ศาลท่านกำหนดดังนั้นทางออกก็คือหาหลักทรัพย์ประกันตัว เพื่อให้จำเลยได้รับการประกันออกมาก่อนเค้าเรียกว่า ประกันตัวชั่วคราว คือออกมาดำเนินชีวิตตามปกติในโลกภายนอก

แต่เมื่อถึงเวลาศาลท่านนัดก็ต้องไปตามนัดตามกระบวนการยุติธรรม จนถึงครั้งสุดท้ายที่ศาลชั้นต้นท่านพิพากษา เมื่อนั้นก็เป็นอันสิ้นสุดการดำเนินการเพื่อประกันในศาลชั้นต้น หากท่านต้องการยื่นอุธรณ์เพื่อขอสู้คดีต่อในศาลชั้นอุธรณ์ก็สามารถทำได้และก็ต้องมีการเช่าหลักทรัพย์ ในศาลชั้นนี้ต่อไปได้ เพื่อใช้หลักทรัพย์ ประกันออกมาสู้คดีเหมือนกันศาลชั้นต้น กระบวนการจะเป็นเช่นนี้ไปจนถึงศาลฎีกา

กรณี ไม่มีเงินประกันตัว โปรดอ่าน !!

แต่ส่วนมากแล้วคนปกติทั่วไปมักจะจบการหาหลักทรัพย์มาประกันที่ศาลชั้นต้น มีการหาหลักทรัพย์เพื่อประกันพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพราะการกระทำผิดตัวเองก็รู้อยู่แก่ใจอีกทั้งยิ่งต่อสู้ยาวนานหลายศาล ต้องใช้เงินทองค่าหลักทรัพย์ประกันตัว จำนวนมากมีค่าใช้จ่ายหลายรายการ


หากต่อสู้ไปแล้วก็แพ้ มันไม่มีประโยชน์จะเสียหายมากกว่าเดิม ในความคิดเห็นส่วนตัวของเรา หากจะสู้แล้วต้องมีหนทางที่จะชนะหรือมีโอกาสที่จะชนะเท่านั้น(ว่ากันตามพยานหลักฐาน) มิฉะนั้นเมื่อเป็นผู้แพ้ท่านต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายค่าเสียหายต่างๆด้วย(นอกเหนือจากค่าหลักทรัพย์ประกันตัวของตัวเองผู้แพ้ต้องใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทก์ด้วย)

การประกันใช้เงินค่าหลักทรัพย์มากมายเสียดายเงินทอง หากรู้ว่ากระทำผิดจริงและสู้ไปแล้วไม่มีทางชนะหรือเป็นการกระทำผิดซึ่งมีความชัดเจนในตัวพยานและหลักฐานยอมรับผิดไปดีกว่า ทำให้ไม่ต้องเสียเวลามาดำเนินการทางด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพราะต้องใช้บุคลากรเข้ามาทำงานในระบบ อย่างน้อยที่สุดท่านจะต้องว่าจ้างทนายความเข้ามาช่วยท่าน อย่างน้อยที่สุดท่านเองก็ต้องมีการประกันการหาหลักทรัพย์

เหล่านี้ต้องใช้เงินทองค่าหลักทรัพย์เป็นตัวดำเนินการ ในเมื่อเงินนั้นมันหายากทางเราก็เห็นใจ จึงพยายามให้คำแนะนำซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายกับท่านมากที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เบาบางลดลง เรื่องการประกันเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน หาหลักทรัพย์ไม่ง่ายด้วย

1. การประกันตัว นั้นมีใน 3ชั้น คือ

1) ประกันชั้นพนักงานสอบสวน
2) ประกันในชั้นอัยการ
3) การประกันในชั้นศาล ซึ่งศาลแบ่งออกเป็น ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา

ซึ่งการหา เช่าหลักทรัพย์ ประกันตัวผู้ต้องหา ในแต่ละขั้นตอนนี้มีเงื่อนไขในการประกันแตกต่างกันออกไปซึ่งต้องทำความเข้าใจ เราเองผู้ให้บริการประกันต้องศึกษา เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าทุกท่าน

คดีอาญามีโทษจำคุก จึงต้องใส่ใจขั้นสูงสุด เพื่อคนของท่านเอง เพราะหากติดคุกแล้ว มันแก้ไขยาก

2. หลักทรัพย์อะไรที่ใช้ประกันได้

หลักทรัพย์ที่ใช้โดยทั่วไปแล้วจะเป็น
1.เงินสด เป็นหลักทรัพย์ประกันตัวที่ดีที่สุด จุกจิกน้อยสุด
2.โฉนดที่ดิน
3.ตำแหน่ง เป็นหลักทรัพย์ที่ศาลไม่ค่อยรับ
4.พันธบัตรรัฐบาล
5.กรมธรรม์ประกันอิสรภาพ เป็นหลักทรัพย์ที่เอกสารต้องแม่น ครบ

ประกันตัว Click
ประกันอิสรภาพ

สารภาพหรือปฏิเสธกับการประกันตัว เป็นคนละเรื่องกัน

การหาหลักทรัพย์ประกันตัว เป็นการเพื่อปล่อยตัวให้ท่านมีอิสระชั่วคราว ส่วนในเรื่องรูปคดีซึ่งท่านเป็นจำเลยอยู่นั้นศาลจะพิพากษาว่าท่านมีความผิดจริงตามฟ้อง หรือยกฟ้อง หรือพิพากษาว่าท่านมีความผิดเพียงบางประเด็นตามฟ้องเท่านั้น อันนั้นต้องไปว่ากันอีกยาวไกล ต้องมีการสืบพยานโจทก์และจำเลยก่อน

ท่านต้องเตรียมพยานหลักฐานให้พร้อม เพื่อการสืบพยานนั้น ซึ่งต้องสอบถามกับทนายความของท่านเอง

การจะดำเนินการหรือตัดสินใจใดๆ (รับสารภาพ หรือปฎิเสธ) มีผลทางกฎหมาย ต้องได้รับการคิดไตร่ตรองศึกษาหรือปรึกษากับผู้รู้ทางกฎหมายหรือทนายความ ให้ชัดเจนก่อน จึงจะได้คิดและกระทำการลงไป โดยเฉพาะเรื่องการหาหลักทรัพย์มาประกัน เพราะมิฉะนั้นผลเสียที่เกิดขึ้นจากการกระทำการลงไปของเราโดยพลการนั้นไม่หรืออาจจะไม่สามารถแก้ไขได้อีกต่อไปเนื่องจากรูปคดีนั้นมันเปลี่ยนไป

ยกตัวอย่างเช่น การรับสารภาพหรือการปฏิเสธ โดยอาจจะไปบอกว่าขอไปให้การในชั้นศาลก็ได้สิ่งเหล่านี้มีผลทางรูปคดีทั้งนั้น (แล้วแต่ว่าเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา โดยคดีแพ่งการที่จำเลยนิ่งเฉยถือว่ารับ ส่วนในคดีอาญาจำเลยมีสิทธิ์ให้การหรือไม่ให้การก็ได้) เราเองไม่ได้สนใจแต่เรืองหลักทรัพย์ประกันตัว หรือแค่การประกันให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ด้านประกันตัว และให้คำแนะนำทางกฎหมายที่ถูกต้องด้วย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการวางหมากหากเราวางแผนดีตั้งแต่ต้น งานในขั้นตอนกลางกลางหรือสุดท้ายก็จะไม่ยาก


คดีลักทรัพย์ ประกันตัว เท่าไร

ขั้นตอนประกันตัว คดียาเสพติด

คดียักยอกทรัพย์ ประกันตัวเท่าไหร่


แต่หากเริ่มต้นมาก็ผิดพลาดไปแล้ว บางครั้งการที่มาภายหลัง แล้วมาคอยที่จะแก้ไขความผิดพลาดในครั้งก่อนย่อมยุ่งยากและในบางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้เลยด้วยซ้ำไป

ดังนั้นการที่ท่านมีมืออาชีพหรือผู้ที่มีประสบการณ์เข้ามาช่วยในทำงานประกันและเรื่องหลักทรัพย์ตั้งแต่ครั้งแรก ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นก็ตามเราถือว่าคุ้มค่า ขอให้ได้คำแนะนำที่ถูกต้องและมีความรู้ด้านประกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการประกันให้กับจำเลย

คำแนะนำนี้เป็นสิ่งที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ หากว่าสามารถพาเรานั้นหลบหลีกหรือหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขปัญหา ออกมาจากสถานการณ์อันยุ่งยากได้ บางเรื่องอาจจะไม่ยากแต่ถ้าคนที่ไม่เคยทำด้านประกันหรือหาหลักทรัพย์ จะไม่ทราบว่างานประกันนั้นยุ่งเอาการเอาการ

คำแนะนำที่ มาจากคนผู้ซึ่งไม่มีความรู้ที่แท้จริงอย่าไปรู้มันเสียจะดีกว่า เพราะว่าจะทำให้ตัวเรานั้นยุ่งยากและมีการแก้ไขสถานการณ์ที่ยากกว่าเดิม (เช่น ยื่นหลักทรัพย์ประกันจนคดีช้ำ ทำงานยาก) ลักษณะแบบนี้พบเจอเห็นอยู่บ่อย

หลายคนมักจะเห็นแต่ของราคาถูกตัวเราเองก็เคยเป็น เมื่อครั้งที่ยังไม่เข้าใจโลก มักจะเน้นแต่ของถูก โดยที่ไม่ได้ดูคุณภาพแต่อย่างใด บางครั้งก็สร้างความเสื่อมเสียให้กับตัวเอง กว่าที่จะรู้ก็เสียเงินเสียทองไปมากพอสมควร รู้ทั้งรู้ว่าหลักทรัพย์ที่ยื่นไปไม่ผ่านก็ยังดันทุรังยื่นทำให้คดีช้ำ หลักทรัพย์ที่มาตอนหลังก็จะลำบาก


เทคนิคการประกันตัว ที่ดี

การใช้บริการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ประกันตัว หรือการปล่อยตัวชั่วคราวนี้ ท่านเองก็ต้องเลือกผู้ใช้บริการประกันที่มีคุณภาพ ไม่หลอกลวงหาหลักทรัพย์ได้จริงเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ การประกันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับในชั้นศาล มีผลกระทบกับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นเรื่องที่ซีเรียสไม่สนุก ประกันผิดพลาดมีคนติดคุก ประกันถูกต้องคนก็ได้ออกจากคุก (การประกันนี้เรียกเต็มว่า เป็นการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาลต่างๆ) >>> ศาลจังหวัดพระโขนง

คำแนะนำ

1.เตรียมตัวล่วงหน้า(ถ้าไม่ได้ถูกจับตามหมายจับนะ) สอบถามจากผู้ให้บริการแต่ละรายว่าต้องใช้อะไรบ้าง
2.โดนข้อหาอะไร ถามเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน เช่น คดียาเสพติด (ในคดีเกี่ยวกับ ยาเสพติด ใช้หลักทรัพย์ค่อนข้างสูง)
3.ใช้หลักทรัพย์เท่าไหร่ ถ้าประกันชั้นศาล ให้ถามที่ช่อง 1 (ประชาสัมพันธ์) หลักทรัพย์ประเภทอะไรบ้างที่รับ
4.เงื่อนไขในการให้บริการของผู้ประกันตัว สอบถามให้ชัดเจน
5.ปกติถ้าท่านจะใช้บริการกับท่านใด เขาจะเก็บเงินมัดจำส่วนหนึ่งก่อน เพื่อประกันว่าท่านต้องการให้เขาทำงานจริง (การหาหลักทรัพย์ประกันตัวมันมีค่าใช้จ่าย)


3. มูลค่าหลักทรัพย์ที่ใช้

ตัวอย่างข้อหาบางส่วน มูลค่าหลักทรัพย์ประกันตัว
1. ฐานแจ้งความเท็จ 50,000 บาทขึ้นไป
2. ฐานฉ้อโกง คดียักยอกทรัพย์ ฐานทำให้เสียทรัพย์ หลักทรัพย์ 3ใน 4 ของจำนวนเงินหรือทรัพย์ที่กระทำแต่ขั้นต่ำ20,000 บาทขึ้นไป
3. ฐานปล้นทรัพย์ 300,000 บาทขึ้นไป
4. ฐานกระโชกทรัพย์ 100,000 บาทขึ้นไป
5. ฐานชิงทรัพย์ 200,000 บาทขึ้นไป
6. ถ้าเป็นกรณีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา 100,000 บาทขึ้นไป
7. มีอาวุธปืนหรือของกลาง หลักทรัพย์ 30,000 บาทขึ้นไป
8. ฐานชุลมุน มีผู้ถึงแก่ความตาย 50,000 บาทขึ้นไป
9. ถ้าร่วมกันข่มขืนโดยการโทรมหญิง 200,000 บาทขึ้นไป
10. ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส 100,000 บาทขึ้นไป
11. ฐานฟ้องเท็จ เบิกความเท็จ แสดงหลักฐานเท็จ 60,000 บาทขึ้นไป
12. ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 20,000 บาทขึ้นไป
13. ฐานรีดเอาทรัพย์ 120,000 บาทขึ้นไป
14. ฐานเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักไป เพื่อการอนาจาร 200,000 บาทขึ้นไป
16. คดีลักทรัพย์

* ให้โทรตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทางด้านประกันตัวอีกครั้ง


4. เอกสารที่ต้องใช้ในการหา หลักทรัพย์ประกันตัว ผู้ต้องหา

ก่อนเรื่องการหาหลักทรัพย์ หรือ ประกันตัว ควรที่จะสอบถามถึงเรื่องเอกสารด้วยว่า ต้องเตรียมการอะไรบ้าง โดยทั่วไปที่ใช้กันได้แก่

1.สำเนาบัตรประชาชน+ใบเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี)
2.ทะเบียนบ้าน
3.หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ค้ำประกันหรือสลิปคาร์บอน ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องมีการทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งหรือต้องมีคนหนึ่งเป็นเจ้าบ้าน(ดูจากทะเบียนบ้าน)
4.หนังสือความยินยอมของคู่สมรส

สอบถาม เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว เข้ามาได้

บทความ : คดีอาญาคดีแพ่งคดีลักทรัพย์คดีฉ้อโกงคดียักยอก