ประกันอิสรภาพคดียักยอกทรัพย์ ซึ่งคดียักยอกทรัพย์เป็นความผิดอาญาอันยอมความได้และเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เมื่อเรากระทำความผิดยักยอกทรัพย์แล้วมักจะมีความเสียหายเกิดขึ้น เราสามารถขอซื้อ ทำประกันอิสรภาพในคดียักยอกทรัพย์ได้

ความผิดในข้อหานี้เป็นความผิดอาญายอมความได้มีความหมายว่าเราสามารถ ตกลงยินยอมกับเจ้าหนี้ชดใช้หรือเมื่อนำเงินมาชำระทั้งหมดแล้วให้ เจ้าหนี้หรือผู้เสียหายถอนฟ้องถอนแจ้งความได้ นั่นก็คือการประกันอิสรภาพคดีนี้ก็จะสิ้นสุดลงด้วยเมื่อ มีการถอนคำร้องทุกข์คำแจ้งความ

การประกันอิสรภาพคดียักยอกทรัพย์ต้องการหลักฐานอะไรบ้าง

  1. บัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านของ ผู้ต้องหาหรือจำเลย
  2. บัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันกรมธรรม์ปกติจะใช้ 3 คน
  3. สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการ มีการงานทำของผู้ค้ำประกันทั้ง 3 คน

 

ประกันอิสรภาพ