คนสงสัยว่าการถอนเงินประกันตัวจากศาลใช้เวลากี่วัน วันนี้เราจะมาคุยกัน

ตามปกติแล้วเมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา เช่น พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 5 ปี และจำเลยไม่ประสงค์จะประกันตัวในชั้นอุทธรณ์ต่อไป กรณีนี้นายประกันสามารถถอนหลักทรัพย์ได้

ในการถอนหลักทรัพย์ ให้ไปดำเนินการทำเรื่องที่ศาล โดยยื่นเรื่องขอถอนหลักประกัน ซึ่งหลักประกันมีหลายแบบ เช่น เงินสด ที่ดิน กรมธรรม์ประกันอิสรภาพ หรือหลักทรัพย์อื่น

 

ให้เราไปดำเนินการเขียนคำร้องขอถอนหลักประกัน โดยหากหลักประกันเป็นเงินสด ให้แนบ เลขบัญชีธนาคารของนายประกันไปด้วย เมื่อศาลมีคำสั่งให้ถอนหลักประกันศาลจะได้โอนเงินเข้ามายังเลขบัญชีนี้

 

สำหรับหลักทรัพย์อย่างอื่นเช่นที่ดิน เมื่อศาลมีคำสั่งให้ถอนหลักประกัน เราจะต้องเดินทางไปที่ศาลเพื่อไปรับหลักทรัพย์ที่ดินคืน

 

ประกันตัวชั้นศาล

การถอนหลักทรัพย์ใช้เวลากี่วัน

แต่ละศาลใช้เวลาไม่เท่ากัน แต่โดยปกติจะไม่นานมาก จะมีขั้นตอนดังนี้
1. เรายื่นคำร้องขอถอนหลักประกัน
2. ศาลมีคำสั่งให้ถอนหลักประกัน
3. ส่งเรื่องไปยังการเงินเพื่อทำการโอนเงินคืนให้กับนายประกัน (กรณีหลักทรัพย์เป็นเงินสด)

ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 ใช้เวลาปกติก็จะประมาณ 10 วันถึง 30 วันแล้วแต่ศาล อันนี้เป็นเวลาโดยประมาณ ไม่กำหนดแน่นอน เนื่องจากเป็นสภาพการทำงานของแต่ละศาล เราบอกได้แค่คร่าวๆเบื้องต้นเท่านั้น อาจจะช้าหรือเร็วกว่านี้