ประวัติศาลแขวงพระนครเหนือ
ในปีพ.ศ.2478 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงสำหรับจังหวัดพระนครและธนบุรีขึ้น 3 ศาล คือศาลแขวงพระนครใต้ ศาลแขวงพระนครเหนือ และศาลแขวงธนบุรี โดยให้มีเขตอำนาจตามเขตเดิมของศาลโปริสภาที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ตามลำดับ ต่อมาในปี 2526 กระทรวงยุติธรรมได้ตระหนักว่าที่ทำการศาลแขวงในกรุงเทพฯ ยังไม่เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพียงพอ เนื่องจากกรุงเทพฯมีพื้นที่กว้างขวาง มีประชากรอยู่หนาแน่นมากขึ้น จึงได้ดำเนินการเปิดศาลแขวงสาขาขึ้นอีก 2 แห่ง กล่าวคือศาลแขวงพระนครใต้เปิดทำการสาขาที่เขตพระโขนง ศาลแขวงธนบุรีเปิดทำการที่เขตตลิ่งชัน และในปี 2529 กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการเปิดสาขาของศาลแขวงพระนครเหนือขึ้นอีก 1 แห่ง ที่เขตดุสิต ซึ่งปัจจุบันได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นศาลแขวงดุสิต

 

สำหรับอาคารที่ทำการของศาลแขวงพระนครเหนือนั้น เดิมเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ รศ 131 (พศ 2455) ศาลโปริสภาที่ 2 มีอาคารที่ทำการรวมอยู่เดียวกับศาลโปริสภาที่ 1 ที่ตลาดน้อย ถนนเจริญกรุง และต่อมาไม่นานศาลโปริสภาที่ 3 ก็ย้ายมาเปิดทำการรวมอยู่ที่ตลาดน้อย โดยตึกหลังใหญ่เป็นศาลโปริสภาที่ 1 ตึกหลังเล็กทางซ้ายมือ เป็นศาลโปริสภาที่ 2 และตึกหลังเล็กทางขวามือเป็นศาลโปริสภาที่ 3 ได้เปิดทำการรวมอยู่บริเวณเดียวกันเกือบ 30 ปี ต่อมาหลังจากใช้คำว่าศาลแขวงแล้ว กระทรวงยุติธรรมเห็นควรย้ายศาลแขวงพระนครเหนือและศาลแขวงธนบุรีไปอยู่ในท้องที่ในเขตอำนาจศาล จึงได้ย้ายศาลแขวงพระนครเหนือ ไปเปิดอาคารที่ทำการอยู่ที่ตึกเช่าบริเวณเทเวศน์บางขุนพรหม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2480 โดยทำสัญญาเช่ามีกำหนด 5 ปี เมื่อครบกำหนดจึงได้ย้ายศาลแขวงพระนครเหนือไปเปิดอาคารที่ทำการ ณ อาคารชั้นบนแผนกเก็บสำนวนของถนนหน้าหับเผย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2485 ต่อมากระทรวงยุติธรรมเห็นว่าธนาคารแพ่งและศาลอาญาคับแคบไม่เหมาะสมกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี กระทรวงยุติธรรมพยายามจัดสร้างอาคารหลังใหม่ จนได้รับงบประมาณในพ. ศ. 2526 และดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการปัจจุบันของศาลแขวงพระนครเหนือ หน้าถนนรัชดาภิเษกเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2527 และประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2528 จนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2529 เป็นอาคาร 6 ชั้น ขนาด 31 บัลลังก์ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ได้พระเสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พศ 2530 เวลา 10.00 นาฬิกา

 

ขอขอบพระคุณที่มาของข้อมูลจากศาลแขวงพระนครเหนือเป็นอย่างมาก วัตถุประสงค์ของการนำเสนอข้อมูลนี้ก็เพื่อให้ท่านผู้อ่านมีความสะดวกในการ หาข้อมูลของศาลแขวงพระนครเหนือนั่นเอง มีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับคดีโทรติดต่อไปได้ที่ศาลได้เลยทันที

 

โทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2012, 02-541-2135,02-541-2009,02-541-2867
E-mail: bknmc@coj.go.th

 

ที่มา http://www.bknmc.coj.go.th/