ประวัติศาลเยาวชน
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 9 ไร่บุคลากรในศาลประกอบด้วยผู้พิพากษา 26 คน ผู้พิพากษาสมทบ 162 คน ข้าราชการศาลยุติธรรม 90 คน ภายใต้การนำของ นายอาเล็ก จรรยาทรัพย์กิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มีนายชัยพรรษ เสริมสุวรรณ นางชาริยา เด่นนินนาท นายขรรค์ชัย สุนทร เป็นรองอธิบดีผู้พิพากษา มีนายพีรพัฒน์ มหาโพธิคุณ เป็นเลขานุการ และมีนางสาวอนงค์กิตติ โอภาสชาติ เป็นผู้สนับสนุนงานธุรการของศาล

 

อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีทั้งหมด 5 ชั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนจึงได้แยกสาขาของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางไปตั้งที่สาขามีนบุรีอีกแห่งหนึ่ง
ชั้น 1 ประกอบด้วยศูนย์ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไข ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว และโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ
ชั้น 2 ประกอบด้วยส่วนช่วยอำนวยการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ส่วนคดี งานรับฟ้อง งานหมาย ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ ห้องพิจารณาคดีส่วนไกล่เกลี่ย
ชั้น 3 ประกอบด้วยส่วนคลัง งานพัสดุ งานเก็บสำนวน งานอุทธรณ์-ฎีกา ส่วนส่งเสริมวิชาการและแผนงาน ศูนย์นัดความ ห้องพิจารณาคดี
ชั้น 4 ประกอบด้วยห้องพักผู้พิพากษา ห้องพักผู้พิพากษาสมทบ กลุ่มงานกิจการผู้พิพากษาสมทบ ห้องสมุดศาล
ชั้น 5 ประกอบด้วยห้องพักผู้บริหารอธิบดีและรองอธิบดี ห้องเลขานุการศาล ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมย่อย

 

บริเวณอาคารศาลมีที่จอดรถอยู่บริเวณรอบอาคารศาลเยาวชนสามารถจอดรถได้ 300 คัน มีโรงอาหารไว้คอยบริการผู้มาติดต่อราชการศาล อยู่ที่ชั้น 1 สามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้เป็นจำนวน 200 คน

 

ที่อยู่ : ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

 

เบอร์โทรศัพท์
ส่วนงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ : 02 272 5201 ,02 272 5223-5
ส่วนส่งเสริมและวิชาการ : 02 272 5210
ส่วนงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท : 02 272 5208
ส่วนช่วยพิจารณาคดี : 02 272 5239
ส่วนคดี/ส่วนช่วยอำนวยการ : 02 272 5200
ศูนย์ให้คำปรึกษา : 02 272 5248
EMAIL:jvnc@coj.go.th

 

เราจึงขออนุญาตนำข้อมูลประวัติจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มาเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน พร้อมทั้งเบอร์โทรและสถานที่ตั้ง หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โทรติดต่อได้ที่ศาลโดยตรง เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการติดต่อและประสานงาน

 

ที่มาของข้อมูล http://www.jvnc.coj.go.th/