เมื่อศาลทำการตัดสินหรือพิพากษาแล้วในคดียาเสพติดเราจะสามารถประกันตัวต่อไปได้หรือไม่

กรณีศาลชั้นต้นตัดสินหรือมีคำพิพากษาแล้วในคดียาเสพติดในคดีอาญาหรือในคดีแพ่งทุกอย่าง มันจะมีเวลา 30 วันให้คู่ความอุทธรณ์คำพิพากษานั้น หากเกิน 30 วันคู่ความไม่มีการอุทธรณ์คำพิพากษาถือว่าคดีถึงที่สุด
เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วก็จะไม่สามารถทำการอะไรต่อไปได้ คู่ความไม่สามารถอุทธรณ์หรือฎีกาได้ และไม่สามารถประกันตัวต่อไปได้นั่นเอง

ถ้าศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาในคดียาเสพติด ต่อมาจำเลยมีการขอยื่นประกันตัว ในกรณีนี้จะเป็นการประกันตัวในชั้นอุทธรณ์ เมื่อมีการประกันตัวในชั้นอุทธรณ์ก็จะต้องมีการอุทธรณ์คำพิพากษา เพื่อให้ศาลชั้นอุทธรณ์มีคำพิพากษาต่อไป โดยโดยอาศัยข้อมูลในคดีมาจากศาลชั้นต้น

 

ประกันตัวคดียาเสพติด

เมื่อศาลตัดสินแล้วในคดียาเสพติดจะประกันตัวต่อได้หรือไม่

1. เมื่อศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษา และยังไม่พ้นระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา คู่ความ(โจทก์ ,จำเลย) สามารถอุทธรณ์ได้ในศาลชั้นอุทธรณ์หรือฎีกา แบบนี้สามารถประกันตัวผู้ต้องหาได้

2. ถ้าหากคู่ความมีการ ขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไป แบบนี้ยังสามารถประกันตัวได้ เพราะคดียังไม่ถึงที่สุด

3. แต่ถ้าหากคดีถึงที่สุด เช่น ศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 10 ปี และพ้นระยะเวลา 30 วันนับจากมีคำพิพากษาและคดีถึงที่สุด โดยที่หรือ คู่ความไม่ได้มีการขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ในคดีนี้ออกไป นั่นก็คือโทษพิพากษา จำคุกจำเลย 10 ปี ที่ศาล พิพากษาจะมีผลโดยทันที แบบนี้ไม่สามารถประกันตัวต่อไปได้แล้วเนื่องจากคดีถึงที่สุด

4. การประกันตัวนั้น เมื่อศาลตัดสินแล้วเรามีสิทธิ์ขอยื่นประกันตัวชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์ แต่การที่ศาลจะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ อันนั้นเป็นเหตุอันไม่อาจก้าวล่วง เพราะอาจจะมีสาเหตุต่างๆ (ซึ่งกฎหมายจะกำหนดเอาไว้) จึงอาจจะไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว เช่น อาจจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หลักทรัพย์ที่นำมาไม่น่าเชื่อถือ , หลักทรัพย์มีมูลค่าไม่เพียงพอ , โจทก์ หรือพนักงานอัยการคัดค้านการประกันตัว

 

สรุปว่า

เมื่อศาลชั้นต้นตัดสินแล้วหรือมีคำพิพากษาแล้วในคดียาเสพติด หากคดียังไม่ถึงที่สุด จำเลยมีสิทธิ์ยื่นขอประกันตัวได้ แต่ศาลจะอนุญาตประกันตัวหรือเปล่านั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง