ประวัติศาลจังหวัดพระโขนง

เดิมศาลแขวงพระโขนง คือ ศาลแขวงพระนครใต้(สาขาพระโขนง) เปิดทำการครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2526 ตามคำสั่งศาลแขวงพระนครใต้ที่ 5/2526 กำหนดการนั่งพิจารณาของศาลแขวงพระนครใต้ ณ ที่ว่าการเขตพระโขนง เนื่องจากคดีเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลแขวงพระนครใต้ จำนวนเพิ่มขึ้นเป็นอันมาก ประกอบกับสภาพปัญหาจราจร ทำให้ประชาชนไม่สะดวกที่จะเดินทางไปที่ศาลแขวงพระนครใต้ และศาลแขวงพระนครใต้ ไม่สามารถพิจารณาพิพากษาคดีโดยเฉพาะคดีอาญา ให้เสร็จเด็ดขาดไปโดยเร็ว จึงกำหนดให้มีการนั่งพิจารณา ณ ที่ว่าการเขตพระโขนง เพื่อพิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีอาญา ที่อยู่ในเขตอำนาจสอบสวนของสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ สถานีตำรวจนครบาลบางนา สถานีตำรวจแล้วครบาลประเวศ สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง และสถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน รวมทั้งทำการไต่สวน และมีคำสั่งคำร้องขอรับเงินสินบนนำจับในคดีดังกล่าว กับคำร้องขอผัดฟ้องและฝากขัง การปล่อยชั่วคราวในคดีอาญาดังกล่าว โดยมีผู้พิพากษา 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 คนมีห้องพิจารณาคดี 1 ห้อง

 

ต่อมาวันที่ 7 สิงหาคม 2532 ศาลแขวงพระโขนงได้เปิดทำการตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงพระนครใต้ ศาลแขวงพระนครเหนือ และศาลแขวงธนบุรี กับกำหนดต่อมาวันที่ 7 สิงหาคม 2532 ศาลแขวงพระโขนงได้เปิดทำการตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงพระนครใต้ ศาลแขวงพระนครเหนือ และศาลแขวงธนบุรี กับกำหนดเขตอำนาจและวันเปิดทำการของศาลแขวงพระโขนง ศาลแขวงดุสิต และศาลแขวงตลิ่งชัน ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2532 สถานที่ตั้งเป็นอาคารชั่วคราวชั้นเดียวหลังคาทรงไทย บริเวณลานจอดรถของสถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา ขนาดกว้าง 10.5 เมตรยาว 16 เมตร สร้างติดต่อกับตึกอำนวยการของบ้านกรุณา มีผู้พิพากษา 3 คน ผู้ช่วยผู้พิพากษา 3 คนและข้าราชการ 32 คน มีห้องพิจารณาคดี 6 ห้อง

 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2543 ศาลแขวงพระโขนงได้ย้ายมาทำการที่อาคารแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 379 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ โดยใช้พื้นที่ส่วนหน้าของสถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านมุทิตา มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 1 คน ผู้พิพากษา 13 คน ข้าราชการศาลยุติธรรม 33 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน และลูกจ้างชั่วคราว 11 คน มีอาคาร 2 อาคารอาคารที่ทำการ 6 ชั้น และอาคารจอดรถยนต์ 10 ชั้นโดยมีห้องพิจารณาคดี 18 ห้อง มีเขตอำนาจศาลดังนี้ เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตคลองเตย เขตพระโขนง เขตบางนา และเขตวัฒนา

 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 ศาลแขวงพระโขนง ได้รับการยกฐานะเป็นศาลจังหวัดพระโขนง ตามพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงดุสิต ศาลแขวงตลิ่งชัน และศาลแขวงพระโขนง มีผลทำให้ศาลจังหวัดพระโขนง มีอำนาจพิจารณาพิพากษาทั้งคดีศาลแขวงและศาลจังหวัด มีห้องพิจารณาคดีจำนวน 31 ห้อง ห้องพิจารณาเวรชี้จำนวน 1 ห้อง ห้องพิจารณาสืบพยานเด็กจำนวน 1 ห้อง

เขตอำนาจศาล

เดิมศาลจังหวัดพระโขนงมีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 เขตคือ เขตบางนา เขตประเวศ เขตพระโขนง เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตสวนหลวง ต่อมา ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลจังหวัดพระโขนง โดยใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2552 คงเหลือเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน 4 เขต คือ เขตบางนา เขตประเวศ เขตพระโขนง และเขตสวนหลวง

ที่ตั้งศาลจังหวัดพระโขนง
379 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพ 10260

โทร 02 745 590 1-9 (ในเวลาราชการ)
โทรสาร 02 745 5907 ,02 745 5910
Call center 02 399 4950 (ในเวลาราชการ)

 

ที่มา http://www.pkmc.coj.go.th