ในการ ประกันอิสรภาพ คดีต่าง เช่น คดีอาญา, คดียาเสพติด, คดีลักทรัพย์, คดีเช็ค, คดียักยอกทรัพย์ ถือได้ว่าเป็นการประกันตัวเพื่อให้พ้นจากอำนาจควบคุม อย่างชั่วคราว ให้ท่านได้มี อิสรภาพ ในการดำเนินชีวิตตามปกติชน ระหว่างการดำเนินคดี ตามขั้นตอนของศาล จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

<================
หัวข้อภายในบทความ

  1. ใช้บุคคลค้ำประกันด้วย
  2. ประกันต้องคิดวางแผน
  3. ประกันภัย รับทำทุกคดีไหม
  4. เรื่องประกัน อย่าไปตายดาบหน้า
  5. เอกสารที่ต้องใช้
  6. ประกันภัยอิสรภาพ ต่างกับหลักทรัพย์อื่นยังไง

================>

ในการประกันภัยอิสรภาพนั้น ท่านต้องติดต่อบริษัทที่ขายกรมธรรม์ ประกันอิสรภาพ และตรวจสอบด้วยว่าศาลนั้นๆ รับกรรมธรรม์ อิสรภาพ ของบริษัท ประกันนั้นไหม โทรติดต่อสอบถามเบื้องต้นให้เป็นที่แน่นอนก่อน เพื่อจะได้หาทางหนีทีไล่ บางบริษัท ประกัน ติดศาลอยู่ไม่สามารถทำการลงงานที่ศาลนั้นได้ หรือหากว่ากรมธรรม์ลงได้ แต่ทว่าคดีในบางแบบ ทางบริษัทกรมธรรม์เขาไม่รับงาน ประกันอันนี้ก็ต้องสอบถามให้เป็นที่แน่นอนไม่ใช่เดินดุ่มๆไปเลย โดยที่ไม่มีการวางแผนเรื่อง ประกัน ไปตายเอาดาบหน้า อย่างนั้นจะได้ตายจริงๆ จะให้ดีทำการติดต่อล่วงหน้า ก่อนที่วันที่จะต้องใช้กรมธรรม์ ประกัน เกิดขึ้น เพื่อว่าหากทางที่ 1 ไม่ได้ จะได้ไปหาทางที่ 2 เตรียมการเอาไว้ หากเตรียมการไว้รอบคอบ โอกาสที่จะติดคุกมัน ก็น้อยลงไป เราประกันได้

สอบถาม โทร!!! : 081 189 5861

 

ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน กรมธรรม์ด้วย

ในการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ ทางบริษัทมักจะต้องร้องขอเพื่อให้มีบุคคลค้ำ ประกัน กรมธรรม์ด้วย ทางเรานั้นจะต้องเตรียมการด้วย บุคคลที่ค้ำ ประกัน อาจจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายและอาจจะต้องเป็นคนซึ่งมีการมีงานทำเป็นหลักแหล่ง สามารถติดต่อได้หากมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น อันนี้เป็นการค้ำ ประกัน กับกรมธรรม์กับบริษัท

ในเมื่อการดำเนินการต่างๆเกี่ยวข้องกับบุคคลเป็นจำนวนมากหลายคน กว่าที่ทางเราเองจะเตรียมความพร้อมได้ ใช้เวลาเรื่องงานประกัน เป็นที่แน่นอนความที่ทุกคนจะพร้อมๆกัน ไหนจะเรื่องเอกสาร ไหนจะเรื่องต้องนัดกันมาเซ็นสัญญาอีกด้วย ท่านซึ่งต้องการดำเนินการ มีเวลาวางแผนและเตรียมการ ประกัน จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งอาจทำให้การประกันภัยอิสรภาพ นี้สะดุดลงและผู้ที่ได้รับผลกระทบนั่นคือผู้ต้องหา ซึ่งกำลังจะติดคุก

 

ประกัน ต้องคิดและวางแผนดีๆ

ดังนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการประกันไม่ใช่เรื่องเล่น จึงต้องมีการคิดและวางแผนประกัน โดยการโทรสอบถามเงื่อนไขประกัน ต่างๆ ให้เป็นที่เรียบร้อย เราเห็นมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเยอะในขั้นตอนการถามเงื่อนไขการประกันภัยต่างๆเหล่านี้ บางครั้งผู้ถามเองก็ถามเรื่อง ประกัน ไม่ครบ องค์ประกอบหรือไม่ครบเงื่อนไข ส่วนตัวผู้ตอบคำถามเองก็ไม่ได้ซักถามเพิ่มเติม เช่น หากตัวผู้ต้องหาเคยมีคดีหรือเคยหลบหนีคดีที่ไหนมาก่อน เคยหนีประกัน ไหม แบบนี้ทางกรมธรรม์มักจะไม่ค่อยอยากจะรับงานประกันสักเท่าไหร่ หรือว่าในคดีบางประเภท หรือบางคดีเขาก็อาจจะไม่รับงานประกันก็ได้ หรือว่าคดีบางประเภทอาจรับงาน ประกันแต่หากมีมูลค่าความเสียหายค่อนข้างสูง

ยำ้อีกทีต้องสอบถามกันให้เป็นที่แน่ชัด มิฉะนั้นท่านอาจจะงานเข้า เพราะว่าเมื่อถึงวันที่ต้องใช้กรมธรรม์จริงท่านไม่มีหลักทรัพย์มา ประกัน ท่านอาจจะเกิดปัญหาอย่างรุนแรง

 

ประกันภัยอิสรภาพ คดีเช็ค คดีอาญา คดียาเสพติด คดีลักทรัพย์ คดียักยอกทรัพย์ รับทำทุกคดีไหม

ในคดีบางประเภท เช่น คดีเช็ค คดีอาญา คดียาเสพติด คดีลักทรัพย์ คดียักยอกทรัพย์ เป็นต้น กรมธรรม์ อาจจะไม่รับงานประกันนี้ก็ได้ดังนั้นจึงต้องโทรหรือติดต่อสอบถาม ประกัน ก่อน เบื้องต้นเพื่อความแน่นอนว่า รับงานประกันหรือไม่อย่างไร ถ้าหากกรมธรรม์ไม่รับงาน ประกัน ท่านจะได้หาทางแก้ไขทางอื่นโดยใช้หลักทรัพย์อย่างอื่นมาประกัน แทนนั่นเอง ผลประโยชน์เพื่อตัวท่านเองทั้งนั้น

 

เรื่องประกัน อย่าไปตายดาบหน้า

อย่ามาศาลโดยที่ไม่มีหลัก ประกัน หรือมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อันตรายอย่างยิ่ง เราพบเห็นลักษณะแบบนี้มาบ่อย บางท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถ และสามารถหากินหาเงินได้ หากอยู่ข้างนอกไม่ได้ติดคุก แต่เมื่อไปคุกสูญสิ้น อิสรภาพ ทุกอย่างจะจบสิ้นทันที ดูแลพ่อแม่พี่น้องลูกเมียตัวเองก็ไม่ได้ ดังนั้นการเตรียมการ ประกัน เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการ ซื้อ กรมธรรม์ อิสรภาพ

เอกสารที่ต้องใช้ในการประกันภัยอิสรภาพ จะมีความละเอียดหรือยุ่งยากมากกว่าหลักทรัพย์ประกัน ประเภทอื่น เพราะว่าการอนุมัติโค้ด หรือการอนุมัติว่าจะประกัน คดีนี้หรือไม่ เป็นการอนุมัติมาจากบริษัทแม่

ดังนั้นเอกสารทุกอย่างจึงต้องมีความชัดเจนชัดแจ้ง และเตรียมการให้พร้อมก่อนที่จะมีการประกันเกิดขึ้น บางอย่างอาจผลัดส่งได้ ก็ต้องลองคุยกับเจ้าหน้าที่ดู และโดยทั่วไปปัจจุบันนี้เมื่อมีการซื้อกรมธรรม์ ประกันมักจะมีการเรียกเก็บเงินค้ำประกันบางส่วนด้วย เงินค้ำประกัน ส่วนนี้จะคืนให้เมื่อคดี ประกัน สิ้นสุดลง และตัวท่านมาตามนัดศาลทุกนัดจนถึงศาลชั้นต้นพิพากษา (ในกรณีที่ ประกัน ที่ศาลชั้นต้น) จึงต้องสอบถามรายละเอียดให้ชัดเจน ว่าต้องใช้เงินเบ็ดเสร็จกี่บาท ท่านจะได้หาเงินมาได้ถูก ก่อนประกัน

 

ประกันภัยอิสรภาพ ต่างกับการวางหลักทรัพย์ชนิดอื่นอย่างไร

สำหรับหลักทรัพย์ที่วางง่ายที่สุดนั่นคือเงินสด เพราะไม่ต้องตรวจสอบอะไรเลยเพียงท่านถือเงินมาตามจำนวนที่ศาลท่านระบุไว้ จากนั้นก็ทำการยื่นคำร้องขอประกันตัว (ส่วนศาลจะให้ไม่ให้แล้วแต่ท่าน จะมีเหตุผลมาให้ว่าไม่ให้ประกัน เพราะอะไร) แต่สำหรับโฉนดที่ดินอาจจะต้องมีการตรวจสอบ มีใบประเมินราคา มีรูปถ่าย ว่าที่ดินนี้มีทางเข้าไม่ใช่เป็นที่ดินตาบอด รายละเอียดเงื่อนไขต่างๆย่อมต้องมีการตรวจสอบกันไปตามกติกา ที่วางเอาไว้ ก่อนประกันตัว

กรมธรรม์ อิสรภาพคิดถึงเรา

เดินเข้ามาสอบถามพูดคุยข้อมูลเบื้องต้นกันได้ ไม่ใช้บริการ กับของเราก็ไม่เป็นไร ยินดีให้ข้อมูลด้านการประกัน เพื่อที่ท่านจะได้นำไปตัดสินใจ ถูกใจพอใจเจ้าไหน เลือกเจ้านั้น ไม่บังคับกัน เพราะเงินที่จ่ายมันคือเงินของท่าน

ไม่ว่าท่านต้องการประกันภัยอิสรภาพ ในคดีใดก็ตาม เช่น คดีเช็ค คดีอาญา คดียาเสพติด คดีลักทรัพย์ คดียักยอกทรัพย์ อย่างไรเสียโทรเข้ามาสอบถาม ประกัน ปรึกษาหาทางแก้ไขกันก่อน ไม่ต้องวิตกกังวลจนเกินไป