อันคดีอาญา ที่เกิดขึ้นมีในประเทศไทยนี้มีคดีอาญาประเภท ที่เป็น [1]อาญาแผ่นดินไม่สามารถยอมความได้ และ [2]เป็นคดีอาญาที่สามารถยอมความได้ โดยคดีอาญาประเภทที่ไม่สามารถยอมความได้หรือเป็นอาญาแผ่นดินนี้ เป็นคดีที่เมื่อเรื่องดำเนินการศูนย์ในกระบวนการฟ้องร้องตามขั้นตอนของศาล แล้ว มิอาจมีผู้ใดมาขัดแย้งหรือขัดขวางหยุดยั้งกระบวนการนี้ได้ จำต้องดำเนินคดีนั้นไปตามกระบวนการและขั้นตอนตามกฎหมาย จนถึงขั้นแห่งการ พิพากษาลงโทษผู้ต้องหาจำเลยผู้กระทำความผิดนั้น

 

ส่วนคดีอาญาที่ยอมความได้นั้น ขึ้นอยู่กับคู่กรณีผู้เสียหายของเราว่า จะยอมมาเจรจายอมความ กับทางฝ่ายเราหรือไม่ โดยอาจจะต้องมีเจราจาต่อรอง จ่ายค่าความเสียหายต่างๆ ซึ่งทางฝ่ายผู้กระทำความผิดเป็นผู้ก่อขึ้น

 

คดีอาญา บัญญัติขึ้นมาเพื่อ ให้เป็นข้อบังคับให้คนในสังคม ปฏิบัติตามเพื่อความสงบสุข เรียบร้อยของสังคม โดยลักษณะมีส่วนหนึ่งเป็นลักษณะของกฎหมายมหาชน คือ รัฐมีอำนาจเหนือประชาชน หากประชาชนกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญาที่บัญญัติไว้ และ การตีความตามประมวลกฎหมายนี้เป็นการตีความอย่างเคร่งครัด หากมีความสงสัยในพยานหลักฐานให้ยกประโยชน์แก่จำเลย นั่นคือเอาผิดแก่จำเลย ลงโทษไม่ได้ หากถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาลงโทษ ผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับโทษ เพื่อให้เข็ดหลาบ หลาบจำ และไม่กระทำความผิดนั้นอีก ในบางความผิด มีโทษปรับ เป็นตัวเงินอีกด้วย ในการประกันอิสรภาพคดีอาญาเราจะต้องมีการติดต่อสอบถามมาก่อน

 

ยกตัวอย่างคดีอาญาที่ยอมความกันได้ เช่น คดีเช็ค, คดีความผิดฐานหมิ่นประมาท, คดีความผิดฐานยักยอก, คดีความผิดฐานฉ้อโกง เป็นต้น มีอายุความร้องทุกข์ 3 เดือน

 

ยกตัวอย่างคดีอาญาที่เป็นอาญาแผ่นดิน เช่น คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ,คดีความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ,คดีความผิดยาเสพติด

http://รับประกันตัว.lawyersiam.com/คดีอาญา/

 

บทความ : คดีอาญาคดีแพ่งคดีลักทรัพย์คดีฉ้อโกงคดียักยอก