ประกันอิสรภาพซื้อที่ไหน ท่านจะต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนถึงวันใช้งานจริง เนื่องจากในการประกันอิสรภาพต้องใช้เอกสารจำนวนมากและต้องมีเอกสารค้ำประกัน กรมธรรม์ด้วยการทำเอกสารต่างๆต้องใช้เวลาดำเนินการไม่สามารถ เร่งด่วนได้

ปกติประกันอิสรภาพสามารถซื้อได้ที่หน้าห้องควบคุมที่แต่ ละศาลตั้งอยู่ ซึ่งก็มีเลือกให้หลายบริษัทมากแล้วแต่ต้องการ ติดต่อสอบถามเงื่อนไขกันดีๆว่าเขาเก็บค่าหลักทรัพย์ กิมวาดและคดีแบบใดรับประกันอิสระหรือคดีแบบใดไม่รับประกันอิสรภาพ ดังนั้นก่อนซื้อต้องตรวจสอบให้ดี

ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

สถานที่ซื้อประกันอิสรภาพ

ที่หน้าห้องควบคุมของศาล แต่ละ แห่งแต่ละที่ ซึ่งก็คือศาลยุติธรรมนั่นเอง ง่ายๆก็คือไปฟ้องที่ไหนก็ไปหากรมธรรม์ประกันที่นั่นที่ศาลนั้น
แต่มีประเด็นดังที่แจ้งก็คือเราจะต้องติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อยสัก 3 วันขึ้นไป เช็คให้แน่ใจว่าคดีที่เราจะประกันอิสรภาพนั้นบริษัทที่ขายกรมธรรม ์เขารับหรือไม่บางคดีเขาไม่รับหรือยอดความเสียหายสูง หรือเรามีหมายจับติดตัวหรือมีการโดนฟ้อนในคดีอาญาอื่นๆหลายคดี ให้ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง

สิ่งที่จะแนะนำในการซื้อประกันอิสรภาพ

เช่นกันเหมือนเดิมเตรียมตัวล่วงหน้าติดต่ออย่างน้อย 3 วันว่าจะต้องดำเนินการเรื่องเอกสารและจะต้องตรวจสอบให้ดีว่ากรมธรรม์อิสรภาพที่เราจะไปซื้อ 3 วันว่าจะต้องดำเนินการเรื่องเอกสารและจะต้องตรวจสอบให้ดีว่ากรมธรรม์อิสรภาพที่เราจะไปซื้อที่ศาลนั้นเขารับประกันในคดีเราหรือเปล่าถ้าไม่รับเราก็ต้องหาหลักทรัพย์ประเภทอื่น เพื่อมา ทำการประกันตัว

 

ประกันอิสรภาพ