ประกันอิสรภาพคดีเช็ค ซึ่งในคดีเช็คก็เป็นความผิดอาญาอันยอมความได้เช่นกัน มียอดความเสียหายตามหน้าเช็คที่มันเด้ง เมื่อเช็คเด้งแล้วผู้เสียหายจึงจะทำการแจ้งความร้อง ทุกข์ที่ศาสนาที่ตำรวจหรือฟ้องตรงต่อศาล เมื่อถึงวันที่ต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัวหนึ่งในนั้นเราสามารถเลือกประกันอีกภาพหรือกรมธรรม์ประกันอิสรภาพมาประกันตัวได้ในคดีเช็ค

ข้อจำกัดในการประกันอิสรภาพคดีเช็ค

เนื่องจากคดีเช็คมีมูลหนี้ความเสียหายถ้ายอดความเสียหาย จำนวนสูงมากการผ่อนชำระกว่าจะเสร็จสิ้นย่อมใช้เวลานานเช่นเป็นหนี้ 5 ล้านบาทกว่าลูกหนี้หรือผู้ต้องหาจะผ่อนหมดย่อมใช้เวลานาน ไม่เลวดังใจซึ่งกรมธรรม์ประกันอิสรภาพคดีเช็คก็จะต้องค้างอยู่ในระบบนั้น จนกว่าคดีถึงที่สุด นี่คือข้อจำกัดอาจจะหาคนที่รับงานด้านนี้ได้ไม่ง่ายนัก

ประกันอิสรภาพคดีเช็คได้ในศาลกี่ชั้น

แน่นอนสำหรับการประกันขั้นแรกคือการประกันอิสรภาพเช็คในศาลชั้นต้น ต่อมาเมื่อศาลชั้นต้นมีการอ่านคำพิพากษาแล้วถ้า มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย และจำเลยต้องการอุทธรณ์หรือฎีกาเราก็สามารถซื้อประกันอิสรภาพเช็ค ในศาลชั้นอุทธรณ์ได้แต่การประกันในชั้นอุทธรณ์ก็จะยากมากขึ้น

ประกันอิสรภาพ