รู้สิ่งนี้แล้ว การประกันตัวจะเร็วขึ้น !!!

 

ก่อนที่จะประกันตัวควรรู้

1. ท่านถูกตั้งข้อหาอะไร

2. ท่านถูกจับตามหมายจับหรือไม่

3. เป็นคดีที่โจทก์ฟ้องต่อศาลหรือเป็นคดีที่อัยการฟ้อง

4. เมื่อทราบข้อหาท่านโทรถามศาลว่าใช้หลักทรัพย์กี่บาท

5. หลักทรัพย์เป็นเงินสด หรือเป็นโฉนดที่ดิน หรือเป็นกรมธรรม์ประกันอิสรภาพ  แต่ละอย่างใช้ไม่เท่ากัน

6. หากท่านมีหลักทรัพย์ของตัวเองก็วางประกันตัวเองได้เลยไม่ต้องมาเช่า แต่หากเมื่อท่านไม่มีหลักทรัพย์ของตัวเอง จึงโทรมาสอบถามเราว่าเช่าหลักทรัพย์กี่บาท

7. ท่านมีหมายจับหลายคดี หรือเป็นจำเลยหลายคดี หรือไม่?  ตรวจสอบให้ชัดเจน เพราะถ้าประกันที่นี่  ท่านอาจจะถูกอายัดตัว ต้องเป็นประกันคดีอื่นอีก (ซึ่งต้องใช้หลักทรัพย์เพิ่ม ท่านจะได้เตรียมค่าใช้จ่ายถูก)

 

โปรดพิจารณา คำถามเหล่านี้ และหาคำตอบมา จะทำให้ การประกันตัว ชัดเจนมากขึ้น