รอบรู้ศาลยุติธรรม#ขั้นตอนการประกันตัว (ในชั้นศาล)

น้าจิ๊บรู้มั้ยเรื่องลูกชายหน้าถูกจับนี้กลายเป็นข้อความดังกล่าว ตัวเองอยู่หรอกขึ้นโรงขึ้นศาลประกันตัวอยู่ให้บ่อย แต่ไม่ต้องกลัวมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศาลเข้าช่วยแนะนำให้อย่างดี การประกันตัวต้องทำอย่างไรกันบ้าง ขั้นตอนการขอประกันตัวในชั้นศาลก่อนอื่นต้องขอคำร้อง ขอประกันตัวจากประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ นำมาเขียน ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยเซ็นชื่อ ในตอนท้าย เว้นแต่ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่ได้ถูกควบคุมตัวอยู่ในศาล จากนั้นก็ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานต่างๆที่เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคำร้อง พร้อมหลักฐานและลงบัญชีรับเรื่องแล้ว ก็จะทำการเสนอคำร้องต่อผู้พิพากษา เพื่อพิจารณาสั่งคำร้อง เมื่อผู้พิพากษาสั่งคำร้องจาก ส่งคำร้องขอประกันตัวคืนไปยังเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ก็จัดแจงคำสั่งศาล ให้ผู้ขอประกันทราบ เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตแล้ว โดยนายประกันจะต้องไปทำสัญญาประกัน กับศาลก่อน ศาลถึงจะมีหมายปล่อยตัว เว้นแต่กรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ปล่อยตัว โดยไม่ต้อง ใช้หลักประกัน ถ้าผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่ที่ศาล ยังไม่มีการออกมาให้ควบคุมตัว ก็จะออกจากห้องควบคุมในศาลได้เลยทันที แต่ถ้าหากถูกควบคุมตามหมายศาล เจ้าหน้าที่ก่อนจะนำมาให้ปล่อยไปปล่อยนที่ถูกคุมขัง

 

รอบรู้ศาลยุติธรรม # การขอประกันตัวต่อศาล

ลูกชายไปรับฝากของจากเพื่อนโดยไม่รู้ว่าเป็นยาเสพติด เลยถูกตำรวจ คุมตัวไปฝากขัง ก็คงต้องมีการประกันตัวเกิดขึ้น เป็นการประกันตัวต่อศาลก็คือการขออนุญาตให้ศาล อนุญาตให้จำเลยหรือผู้ต้องหา ผลจากการควบคุมตามระยะเวลาที่กำหนด ถูกฝากขังไปแล้วก็ยังขอประกันตัวได้ การประกันตัวทำได้ไม่ว่าจะอยู่ในชั้นฝากขัง เมื่อผู้ต้องหาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือพนักงานอัยการนำตัวมาขออนุญาต ศาลฝากขัง ระหว่างที่ยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จ ในชั้นพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น เมื่อผู้ต้องหาถูกพนักงานอัยการฟ้องต่อศาลแล้ว ก็จะเปลี่ยนจากผู้ต้องหาเป็นจำเลย จึงมีสิทธิ์ขอประกันตัวต่อศาลได้ ส่วนในชั้นอุทธรณ์ฎีกานั้น กรณีที่จำเลยทุกครั้งหรือจำคุก โดยผลของคำพิพากษาศาลชั้นต้น จะขอประกันตัวก่อนที่มีการยื่นอุทธรณ์ ยื่นฎีกา หรือจะยืนพร้อมกัน หรือหลังจากยื่นอุทธรณ ยื่นฎีกาก็ได้ แล้วแต่กรณี

 

รอบรู้ศาลยุติธรรม # เล่าเรื่องศาลพิเศษ

เด็กวัยรุ่นท้ายซอยยกพวกตีกัน จนถูกจับกุมศาลเยาวชน ศาลเยาวชนมันต่างจากสารอื่นอย่างไรหรือ ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นสาระดับชั้นต้น ที่เป็นศาลพิเศษมีอำนาจ พิจารณาคดีเกี่ยวกับ คดีอาญาที่มี ข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชน เป็นผู้กระทำความผิด คดีอาญา ที่ศาลซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดา โอนมารวมทั้งคดีครอบครัว ได้แต่คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอ ต่อศาล หรือกระทำการใดใด กับผู้ยาว์หรือครอบครัวแล้วแต่กรณี ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คดีที่ศาลจะต้องพิพากษาหรือสั่งเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งบัญญัติให้เป็นอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ส่วนการพิจารณา คดีในศาลเยาวชนและครอบครัว จะเป็นการพิจารณา คดีในทางลับ ดำเนินการ ไม่เคร่งครัด เปิดโอกาสให้จำเลยรวมทั้งบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ที่จำเลยอาศัยอยู่ ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย สามารถแถลงข้อเท็จจริงความรู้สึก และความคิดเห็นตลอดจนรระบุและซักถาม พยานได้ตลอดเวลา

ขอขอบคุณที่มาของบทความจากวิดีโอ YouTubeรับรู้ศาลยุติธรรม www.youtube.com/watch?v=mKpbwV1is4c

เพื่อนำมาเขียนเป็นความรู้ ให้กับบางท่านซึ่งอาจจะยังไม่เข้าใจ แก้ปัญหาให้กับเราและท่านซึ่งกำลังประสบปัญหาทางคดีความอยู่ตอนนี้

ท่านใดสนใจ >>> เช่าหลักทรัพย์ ติดต่อเข้ามาได้ ยินดีให้คำแนะนำ ท่านจะได้มีทางออก  หรือมีการแก้ไขมันปัญหาที่เหมาะสม อันจะส่งผลดีต่อตัวท่านเอง ความรู้เกี่ยวกับทางด้านนี้ยังมีอีกเยอะ ที่ท่านเองในฐานะประชาชนคนไทยซึ่งได้มีโอกาสผูกพันอยู่กับกฎหมายทุกวันจำเป็นที่จะต้องรู้เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่าน