คดีทะเลาะวิวาท ทําร้ายร่างกาย มีโทษเท่าไหร่ มีอายุความกี่ปี

ความผิดเกี่ยวกับทำร้ายร่างกายระบุไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 10 หมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย มาตรา 295 ถึง 300

สำหรับการทำร้ายร่างกายธรรมดา มาตรา 295 ผู้ใดทำร้ายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ฟัง ป.อาญา 295,296 ทำร้ายร่างกาย !!!

<================
หัวข้อภายในบทความ

  1. คดีทําร้ายร่างกาย
  2. โทษ
  3. อายุความ

================>

แต่ถ้าหลักการทำร้ายร่างกายแบบมีเหตุฉกรรจ์ มาตรา 296 ผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ถ้าความผิดนั้น มีลักษณะประการหนึ่งประการใดดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 289 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับโดยเหตุฉกรรจ์จะต้องไปดูตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289 ได้แก่ฆ่าบุพการี ฆ่าเจ้าพนักงาน ฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้าย ฆ่าผู้อื่นเพื่อเตรียมการ ฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแก่ตน ต่างๆเหล่านี้ เป็นเหตุฉกรรจ์ ซึ่งต้องนำมาพิจารณาประกอบเพื่อให้เข้าฐานความผิดตามมาตรา 296

สำหรับบางกรณีมีการทำร้ายร่างกายจนหนักมือจนผู้เสียหายมีอาการบาดเจ็บสาหัสซึ่งอาการบาดเจ็บสาหัสก็จะต้องมีอาการใดอาการหนึ่งดังต่อไปนี้คือ
ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด หรือเสียฆานประสาท หรือเสียอวัยวะสืบพันธุ์ เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้วหรืออวัยวะอื่นใด หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว แท้งลูก จิดพิการ ทุพพลภาพหรือเจ็บป่วยเรื้อรังซึ่งอาจตลอดชีวิต ทุพพลภาพหรือเจ็บป่วยด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า 20 วัน หรือจนประกอบอาชีพตามปกติไม่ได้เกิน 20 วัน ถ้าแบบนี้จะเป็นอาการบาดเจ็บสาหัส ผู้กระทำความผิดจะถูกตั้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 ซึ่งมีโทษจำคุก 6 เดือนถึง 10 ปี

สำหรับการทำร้ายร่างกายที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดอันตรายหรือจิตใจอยู่ในหมวดหมู่ความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา มาตรา 391 ผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ท่านใดต้องการใช้บริการ ทวงหนี้ tpa.or.th

บริษัท รับทวงถามหนี้

ข้อหาทำร้ายร่างกายมีโทษยังไง

ตามกฎหมายที่ยกให้ดูเบื้องต้นจะเห็นว่าโทษไม่เท่ากัน คือมาตรา 295 ทำร้ายร่างกายธรรมดาระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี แต่หากเป็นทำร้ายร่างกาย มีเหตุฉกรรจ์ ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี แต่หากทำร้ายร่างกาย จนถึงบาดเจ็บสาหัส มีโทษจำคุก 6 เดือนถึง 10 ปี หรือ หากทำร้ายร่างกาย ขั้นเบาไม่เกิดให้เก็บเกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนเท่านั้น ดังนั้นทำร้ายร่างกายมีโทษเท่าไหร่ต้องดูแต่ละข้อหาแตกต่างกันไป

อายุความ คดีทําร้ายร่างกาย

ความผิดทำร้ายร่างกาย เป็นอาญาแผ่นดินอันไม่อาจยอมความได้ ดังนั้นเรื่องอายุความจึงต้องดูตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 95 ซึ่งวิเคราะห์มาจากโทษของแต่ละมาตรา ทำให้ทำร้ายร่างกายแต่ละแบบมีอายุความแตกต่างกันออกไป

สำหรับทำร้ายร่างกายไม่ถึงแก่ บาดเจ็บ ตามมาตรา 391 มีอายุความ 1 ปี แต่ทำร้ายร่างกาย ตามมาตรา 295 ถือเป็นการเจตนาทำร้าย มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ดังนั้นมีอายุความ 10 ปี ส่วนการทำร้ายร่างกาย ที่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บสาหัส มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี อายุความ 15 ปี

หวังว่าคงได้คำตอบเป็นที่ชัดเจนว่า คดีวิวาทและทําร้ายร่างกาย มีโทษจำคุกกี่ปี มีอายุความกี่ปี กันแล้วนะ

>>> ปรึกษาทนายที่ สำนักงานทนายความ   สำนักทนาย nitilaw.com

บทความ : คดีอาญาคดีแพ่งคดีลักทรัพย์คดีฉ้อโกงคดียักยอกบริการของเรา : เช่าหลักทรัพย์ ประกันอิสรภาพ ประกันยาเสพติด รับประกันตัว