คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม 2015

การทำแท้งที่ไม่ผิดกฎหมายและผู้ทำไม่ต้องตกเป็นผู้ต้องหา

การทำแท้งที่ไม่ผิดกฎหมาย เพื่อที่จะไม่ต้องตกเป็นผู้ต้องหา ต้องเช่าหลักทรัพย์ประกันตัวต้องหานั้น สามารถทำได้หรือไม่อย่างไรการทำแท้งที่ไม่ผิดกฎหมายมี 5 กรณีตามกฏหมายอาญามาตรา 305 คือ
1. สุขภาพของหญิงไม่สามารถที่จะมีลูกได้ แพทย์จึงจำเป็นต้องทำแท้งให้
2. หญิงผู้ตั้งครรภ์ถูกผู้ชายข่มขืน สามารถให้หมอทำแท้งได้ อ่านเพิ่มเติม

Our Score