เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว

การ เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว ราคา ร้อยละเท่าไหร่ ในกรณีที่ท่านต้องการประกันตัวแต่ว่าหลักทรัพย์ ของท่านหรือญาติของจำเลย มีมูลค่าไม่เพียงพอกับที่ศาลท่านกำหนดดังนั้นทางออกก็คือหาหลักทรัพย์ประกันตัว เพื่อให้จำเลยได้รับการประกันออกมาก่อนเค้าเรียกว่า ประกันตัวชั่วคราว คือออกมาดำเนินชีวิตตามปกติในโลกภายนอก แต่เมื่อถึงเวลาศาลท่านนัดก็ต้องไปตามนัดตามกระบวนการยุติธรรม จนถึงครั้งสุดท้ายที่ศาลชั้นต้นท่านพิพากษา เมื่อนั้นก็เป็นอันสิ้นสุดการดำเนินการเพื่อประกันในศาลชั้นต้น หากท่านต้องการยื่นอุธรณ์เพื่อขอสู้คดีต่อในศาลชั้นอุธรณ์ก็สามารถทำได้และก็ต้องมีการเช่าหลักทรัพย์ ในศาลชั้นนี้ต่อไปได้ เพื่อใช้หลักทรัพย์ ประกันออกมาสู้คดีเหมือนกันศาลชั้นต้น กระบวนการจะเป็นเช่นนี้ไปจนถึงศาลฎีกา แต่ส่วนมากแล้วคนปกติทั่วไปมักจะจบการหาหลักทรัพย์มาประกันที่ศาลชั้นต้น มีการหาหลักทรัพย์เพื่อประกันพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพราะการกระทำผิดตัวเองก็รู้อยู่แก่ใจอีกทั้งยิ่งต่อสู้ยาวนานหลายศาล ต้องใช้เงินทองค่าหลักทรัพย์ประกันตัว จำนวนมากมีค่าใช้จ่ายหลายรายการ

 

++ สอบถาม โทร!!! : 081 189 5861 ++

 

หากต่อสู้ไปแล้วก็แพ้ มันไม่มีประโยชน์จะเสียหายมากกว่าเดิม ในความคิดเห็นส่วนตัวของเรา หากจะสู้แล้วต้องมีหนทางที่จะชนะหรือมีโอกาสที่จะชนะเท่านั้น(ว่ากันตามพยานหลักฐาน) มิฉะนั้นเมื่อเป็นผู้แพ้ท่านต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายค่าเสียหายต่างๆด้วย(นอกเหนือจากค่าหลักทรัพย์ประกันตัวของตัวเอง ผู้แพ้ต้องใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทก์ด้วย) และการประกันใช้เงินค่าหลักทรัพย์มากมายเสียดายเงินทอง หากรู้ว่ากระทำผิดจริงและสู้ไปแล้วไม่มีทางชนะหรือเป็นการกระทำผิดซึ่งมีความชัดเจนในตัวพยานและหลักฐานยอมรับผิดไปดีกว่า ทำให้ไม่ต้องเสียเวลามาดำเนินการทางด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพราะต้องใช้บุคลากรเข้ามาทำงานในระบบ อย่างน้อยที่สุดท่านจะต้องว่าจ้างทนายความเข้ามาช่วยท่าน อย่างน้อยที่สุดท่านเองก็ต้องมีการประกันการหาหลักทรัพย์ เหล่านี้ต้องใช้เงินทองค่าหลักทรัพย์เป็นตัวดำเนินการ ในเมื่อเงินนั้นมันหายากทางเราก็เห็นใจ จึงพยายามให้คำแนะนำซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายกับท่านมากที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เบาบางลดลง เรื่องการประกันเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน หาหลักทรัพย์ไม่ง่ายด้วย

 

การ เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว นั้นมีใน 3ชั้น คือ

1.ประกันชั้นพนักงานสอบสวน

2.ประกันในชั้นอัยการ

3.การประกันในชั้นศาล ซึ่งศาลแบ่งออกเป็น ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา

ซึ่งการหาเช่าหลักทรัพย์ประกันตัว ในแต่ละขั้นตอนนี้มีเงื่อนไขในการประกันแตกต่างกันออกไปซึ่งต้องทำความเข้าใจ เราเองผู้ให้บริการประกันต้องศึกษา เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าทุกท่าน

หลักทรัพย์ประกันตัวอะไรที่ใช้ประกันได้

หลักทรัพย์ที่ใช้โดยทั่วไปแล้วจะเป็น

1.เงินสด เป็นหลักทรัพย์ประกันตัวที่ดีที่สุด จุกจิกน้อยสุด

2.โฉนดที่ดิน

3.ตำแหน่ง เป็นหลักทรัพย์ที่ศาลไม่ค่อยรับ

4.พันธบัตรรัฐบาล

5.กรมธรรม์ประกันอิสรภาพ เป็นหลักทรัพย์ที่เอกสารต้องแม่น ครบ

 

สารภาพหรือปฏิเสธกับการประกันตัว เป็นคนละเรื่องกัน

 

การหาหลักทรัพย์ประกันตัว เป็นการเพื่อปล่อยตัวให้ท่านมีอิสระชั่วคราว ส่วนในเรื่องรูปคดีซึ่งท่านเป็นจำเลยอยู่นั้นศาลจะพิพากษาว่าท่านมีความผิดจริงตามฟ้อง หรือยกฟ้อง หรือพิพากษาว่าท่านมีความผิดเพียงบางประเด็นตามฟ้องเท่านั้น อันนั้นต้องไปว่ากันอีกยาวไกล ต้องมีการสืบพยานโจทก์และจำเลยก่อน

 

การจะดำเนินการหรือตัดสินใจใดๆ (รับสารภาพ หรือปฎิเสธ) มีผลทางกฎหมาย ต้องได้รับการคิดไตร่ตรองศึกษาหรือปรึกษากับผู้รู้ทางกฎหมายหรือทนายความ ให้ชัดเจนก่อน จึงจะได้คิดและกระทำการลงไป

 

โดยเฉพาะเรื่องการหาหลักทรัพย์มาประกัน เพราะมิฉะนั้นผลเสียที่เกิดขึ้นจากการกระทำการลงไปของเราโดยพลการนั้นไม่หรืออาจจะไม่สามารถแก้ไขได้อีกต่อไปเนื่องจากรูปคดีนั้นมันเปลี่ยนไป ยกตัวอย่างเช่น การรับสารภาพหรือการปฏิเสธ โดยอาจจะไปบอกว่าขอไปให้การในชั้นศาลก็ได้สิ่งเหล่านี้มีผลทางรูปคดีทั้งนั้น (แล้วแต่ว่าเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา โดยคดีแพ่งการที่จำเลยนิ่งเฉยถือว่ารับ ส่วนในคดีอาญาจำเลยมีสิทธิ์ให้การหรือไม่ให้การก็ได้) เราเองไม่ได้สนใจแต่เรืองหลักทรัพย์ประกันตัว หรือแค่การประกันให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ด้านประกันตัว และให้คำแนะนำทางกฎหมายที่ถูกต้องด้วย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการวางหมากหากเราวางแผนดีตั้งแต่ต้น งานในขั้นตอนกลางกลางหรือสุดท้ายก็จะไม่ยาก

 

แต่หากเริ่มต้นมาก็ผิดพลาดไปแล้ว บางครั้งการที่มาภายหลัง แล้วมาคอยที่จะแก้ไขความผิดพลาดในครั้งก่อนย่อมยุ่งยากและในบางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้เลยด้วยซ้ำไป ดังนั้นการที่ท่านมีมืออาชีพหรือผู้ที่มีประสบการณ์เข้ามาช่วยในทำงานประกันและเรื่องหลักทรัพย์ตั้งแต่ครั้งแรก ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นก็ตามเราถือว่าคุ้มค่า

 

ขอให้ได้คำแนะนำที่ถูกต้องและมีความรู้ด้านประกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการประกันให้กับจำเลย คำแนะนำนี้เป็นสิ่งที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ หากว่าสามารถพาเรานั้นหลบหลีกหรือหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขปัญหา ออกมาจากสถานการณ์อันยุ่งยากได้ บางเรื่องอาจจะไม่ยากแต่ถ้าคนที่ไม่เคยทำด้านประกันหรือหาหลักทรัพย์ จะไม่ทราบว่างานประกันนั้นยุ่งเอาการเอาการ คำแนะนำที่ มาจากคนผู้ซึ่งไม่มีความรู้ที่แท้จริงอย่าไปรู้มันเสียจะดีกว่า เพราะว่าจะทำให้ตัวเรานั้นยุ่งยากและมีการแก้ไขสถานการณ์ที่ยากกว่าเดิม (เช่น ยื่นหลักทรัพย์ประกันจนคดีช้ำ ทำงานยาก) ลักษณะแบบนี้พบเจอเห็นอยู่บ่อย หลายคนมักจะเห็นแต่ของราคาถูกตัวเราเองก็เคยเป็น เมื่อครั้งที่ยังไม่เข้าใจโลก มักจะเน้นแต่ของถูก โดยที่ไม่ได้ดูคุณภาพแต่อย่างใด บางครั้งก็สร้างความเสื่อมเสียให้กับตัวเอง กว่าที่จะรู้ก็เสียเงินเสียทองไปมากพอสมควร รู้ทั้งรู้ว่าหลักทรัพย์ที่ยื่นไปไม่ผ่านก็ยังดันทุรังยื่นทำให้คดีช้ำ หลักทรัพย์ที่มาตอนหลังก็จะลำบาก

 

เทคนิค เช่าหลักทรัพย์ หรือประกันตัว ที่ดี

 

การใช้บริการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ประกันตัว หรือการปล่อยตัวชั่วคราวนี้ ท่านเองก็ต้องเลือกผู้ใช้บริการประกันที่มีคุณภาพ ไม่หลอกลวงหาหลักทรัพย์ได้จริงเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ การประกันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับในชั้นศาล มีผลกระทบกับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นเรื่องที่ซีเรียสไม่สนุก ประกันผิดพลาดมีคนติดคุก ประกันถูกต้องคนก็ได้ออกจากคุก (การประกันนี้เรียกเต็มว่า เป็นการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาลต่างๆ)

 

คำแนะนำ

1.เตรียมตัวล่วงหน้า(ถ้าไม่ได้ถูกจับตามหมายจับนะ) สอบถามจากผู้ให้บริการแต่ละรายว่าต้องใช้อะไรบ้าง

2.โดนข้อหาอะไร ถามเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน

3.ใช้หลักทรัพย์เท่าไหร่ ถ้าประกันชั้นศาล ให้ถามที่ช่อง 1 (ประชาสัมพันธ์) หลักทรัพย์ประเภทอะไรบ้างที่รับ

4.เงื่อนไขในการให้บริการของผู้ประกันตัว สอบถามให้ชัดเจน

5.ปกติถ้าท่านจะใช้บริการกับท่านใด เขาจะเก็บเงินมัดจำส่วนหนึ่งก่อน เพื่อประกันว่าท่านต้องการให้เขาทำงานจริง (การหาหลักทรัพย์ประกันตัวมันมีค่าใช้จ่าย)

 

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการหาหลักทรัพย์ประกันตัว

 

ก่อนเรื่องการหาหลักทรัพย์ หรือ ประกันตัว ควรที่จะสอบถามถึงเรื่องเอกสารด้วยว่า ต้องเตรียมการอะไรบ้าง โดยทั่วไปที่ใช้กันได้แก่

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.ทะเบียนบ้าน

3.หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ค้ำประกันหรือสลิปคาร์บอน ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องมีการทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งหรือต้องมีคนหนึ่งเป็นเจ้าบ้าน(ดูจากทะเบียนบ้าน)

 

สอบถาม เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว เข้ามาได้

11 ตอบกลับไปที่ เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว

 • ตอนนี้กระผมมีคดียักยอก ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก 2 ปี ผมจึงทำการยื่นอุทธรณ์ จะสามารถเช่าหลักทรัพย์ เพื่อทำการประกันตัวให้กับผมได้ไหมครับ ได้ยินมาว่า ศาลชั้นต้นอุทธรณ์นั้นไม่ค่อยมีใครให้บริการ กันซักเท่าไหร่ ขอความรู้ด้วยครับ

 • คดีเกี่ยวกับเช็ค มีบริการหลักทรัพย์ได้ไหมคะ เพราะว่าดิฉันทำธุรกิจ เนื่องจากช่วงนี้สภาพเศรษฐกิจไม่ดีเลยการค้าการขายฝืดเคือง เมื่อประมาณ 2 เดือนก่อนได้เขียนเช็คให้กับซัพพลายเออร์ แต่ว่าเมื่อถึงเวลา ไม่สามารถจ่ายเงินได้ตามวันที่ที่ระบุไว้ในเช็ค ดิฉันจึงถูกฟ้องตกเป็นจำเลย ถ้าจะประกันต้องใช้วงเงินเท่าไหร่กันคะ ราคาเช็คที่เขียนไปวันนั้น 800,000 บาทค่ะ ดิฉันจะต้องใช้บริการในสัปดาห์หน้าค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 • มีเรื่องจะปรึกษาครับ ได้รวมลงหุ้นกันทำธุรกิจกับเพื่อนเพื่อน ในเกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร์ ทำกิจกรรมร่วมกันมาได้ประมาณ 1 ถึง 2 ปีแล้ว แต่ปีหลังหลังเกิดมีปัญหาคือมีหุ้นส่วนบางคนนำเงินไปใช้นอกระบบ โดยการใช้บิลปลอม ในการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ถ้าผมเองฝากจะทราบข้อมูลเวลาผ่านไป 4 ถึง 5 เดือนเพราะว่ามัวแต่ลุยทางด้านการตลาดวิ่งหาลูกค้า จะทำอย่างไรดีกับเพื่อนคนนี้ดี ถ้าแจ้งข้อหาเค้าจะมีความผิดอะไรบ้าง ต้องประกันตัวและหา เช่าหลักทรัพย์ หรือไม่เพราะว่าจะได้เตรียมการกันเอาไว้ เป็นห่วงเค้าอยู่เหมือนกันเพื่อนเราเอง ครับผมพยายามพูดคุยแล้วแต่เค้าไม่ฟัง ปล่อยไว้บริษัทคงขาดทุนและต้องถึงการล่มสลายเป็นแน่ ขอขอบคุณสำหรับคำตอบครับ

 • มีปัญหา คือว่าทางเราเองนั้นเป็นผู้ให้เช่าอาคารพาณิชย์แห่ง 1 เมื่อถึงเวลามีผู้เช่าได้หมดสัญญา เหล่านั้นได้ทำการขนย้ายทรัพย์สินบางส่วนที่เหลืออยู่ของผู้เช่าออกไป เนื่องจากจะมีผู้เช่ารายใหม่เข้ามาใช้บริการ ในเวลานั้นเราโทรติดต่อผู้เช่ารายเดิมไม่ได้ เนื่องจากปิดเครื่องมือถือหรือมือถือไม่มีสัญญาณไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ปัญหามันเกิดเพราะว่า เราถูกแจ้งความว่าลักทรัพย์ ทั้งทั้งที่ความจริงเราไม่ได้หลักทรัพย์ แต่ว่าเราจำเป็นต้องขนย้ายทรัพย์สินบางส่วน ที่เหลืออยู่ของผู้เช่ารายเดิม ออกเนื่องจากต้องการใช้ประโยชน์พื้นที่ตึกอาคารพานิชย์แห่งนี้ งานนี้จะมีทางออกอย่างไรกันบ้าง คดีนี้จะยอมรับหรือสู้คดี และการเช่าหลักทรัพย์เพื่อประกันจะใช้เป็นวงเงินประมาณกี่บาท กำลังร้อนใจมากขอบคุณสำหรับคำตอบ จักเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่ง

 • การเช่าหลักทรัพย์ นั้น มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรบ้าง ทางเราเองในฐานะญาติของจำเลย จะต้องดำเนินการอย่างไร และ ทางท่านคิดค่าบริการประมาณกี่บาท กี่เปอร์เซ็นต์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ในการเตรียมการ เพราะว่า คดีเกิดที่ศาล ซึ่งห่างไกลจากบ้านของข้าพเจ้ามาก อาจจะต้องใช้เวลาเดินทาง 1 วัน และ คดีเกี่ยวกับฆ่าคนตายโดยเจตนา ท่านรับหรือเปล่า สอบถามไปในบางกรณีเขาไม่รับ การประกันนั้นยุ่งยากไหม ใช้เวลานาน มากหรือไม่ ถามมากไปนิดเพราะว่าไม่เคย อย่าเพิ่งรำคาญ เพราะว่าไม่ทราบจริงๆ ว่าเขาดำเนินการกันอย่างไร

 • คดีปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์ (หนังสือมอบอำนาจที่ดิน ทด.๒๑) ชั้นต้นใช้หลักทรัพย์ 150,000.00 บาท นายประกันเดิมไม่ประกันต่อชั้นอุทร และฏีกา รอฟังคำตัดสิน 15 – 10 -2558 นี้ จึงรบกวนขอทราบว่าท่านสามารถให้เช่าหลักทรัพย์เพื่อประกันชั้นอุทรได้หรือไม่ มูลค่า 200,000.00บาท อยู่ศาลจังหวัดบัวใหญ่ นครราชสีมา รับใหมครับ คดีมีความเป็นไปได้ว่าทางผมจะหลุด แต่ผมไม่แน่ใจศาลชั้นต้นครับ

 • ถูกแจ้งความในข้อหา เกี่ยวกับ การมียาเสพติดในครอบครองเป็นยาไอซ์ 1.3 g ไม่ทราบว่าเราจะสามารถดำเนินการ ทางด้านกฎหมายอย่างไรบ้าง ตามความเป็นจริงแล้ว เรามิได้เป็นผู้ค้าเพียงแต่ว่า เป็นผู้เสพเท่านั้นลักษณะแบบนี้ จะต้องใช้การดำเนินการอะไร หลักทรัพย์ที่ใช้ใช้เป็นมูลค่ากี่บาท ทางเว็บคิดค่าบริการเท่าไหร่ คดีนี้เกิดขึ้นที่ เขตท้องที่ธนบุรี เราจะต้อง ไปขึ้นที่ศาลไหนหรือคะ

 • แฟนหนูโดนคดี ขับเสพ และมีไว้เพื่อครอบครอง9เม็ด ค่าหลักทรัพย์เท่าไหร่ค่ะแต่เขาโดนศาลฝากขังอยู่13-14วันแล้วค่ะ
  แล้วเขาจะฝากต่อหรือตัดสินเลยก้อยังไม่รู้ตอนนี้ที่รู้ต้องติด48วันหนูคิดไม่ตกนอนไม่หลับเลยค่ะช่วยชี้แจงให้หนูหน่อย

 • แฟนโดนคดีลูกปืน อยากเช่าหลักทรัพย์ วงเงินประกัน200000 บาท ตอนนี้แฟนโดนฝากขังอยุ่คะ
  เรื่องหลักทรัพย์มีขั้นตอนยังไงบางคะ
  แล้วต้องเสียเงินเท่าไร

 • เช่าหลักทรัพย์ 700,000. มีค่าใช้จ่ายประกันตัว ร้อยละเท่าไหร่ อย่างไรบ้างคะ ต้องการด่วนมากค่ะ เพราะต้องทำก่อนวันที่25/12/2560. ค่ะ

 • ยาบ้า 600 เม็ด ไม่ได้เจอยาที่ตัว ไม่มีบัญชีแบงค์ ประกันตัวคิดราคายังไงครับ ประกันยากหรือเปล่า ศาลจะให้ไหม ตอนนี้ทุกข์ใจและกังวลมากครับ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *