บริการประกันตัว โดยมืออาชีพ ด้วยความจริงใจในการให้บริการ กับทุกท่าน

ประกันอิสรภาพ

ในการ ประกันอิสรภาพ คดีต่าง เช่น คดีเช็ค คดีอาญา คดียาเสพติด คดีลักทรัพย์ คดียักยอกทรัพย์  ถือได้ว่าเป็นการประกันตัวเพื่อให้พ้นจากอำนาจควบคุม อย่างชั่วคราว ให้ท่านได้มีอิสรภาพ ในการดำเนินชีวิตตามปกติชน ระหว่างการดำเนินคดี ตามขั้นตอนของศาล จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา โดยในการประกันภัยอิสรภาพนั้น ท่านต้องติดต่อบริษัทที่ขายกรมธรรพ์ประกัน และตรวจสอบด้วยว่าศาลนั้นๆ รับกรรมธรรพ์อิสรภาพ ของบริษัทประกันนั้นไหม โทรติดต่อสอบถามเบื้องต้นให้เป็นที่แน่นอนก่อน เพื่อจะได้หาทางหนีทีไล่ เนื่องจากบางบริษัทประกัน ติดศาลอยู่ไม่สามารถทำการลงงานที่ ศาลนั้นได้ หรือหากว่ากรมธรรม์ลงได้ แต่ทว่าคดีในบางแบบ ทางบริษัทกรมธรรม์เขาไม่รับงานประกัน อันนี้ก็ต้องสอบถามให้เป็นที่แน่นอนไม่ใช่เดินดุ่มๆไปเลย โดยที่ไม่มีการวางแผนเรื่องประกันไปตายเอาดาบหน้า อย่างนั้นจะได้ตายจริงๆ จะให้ดีทำการติดต่อล่วงหน้า ก่อนที่วันที่จะต้องใช้กรมธรรพ์ ประกันเกิดขึ้น เพื่อว่าหากทางที่ 1 ไม่ได้ จะได้ไปหาทางที่ 2 เตรียมการเอาไว้ หากเตรียมการไว้รอบคอบ โอกาสที่จะติดคุกมัน ก็น้อยลงไป เราประกันได้

 

โดยมากแล้ว ในการซื้อกรมธรรม์ประกัน ทางบริษัทมักจะต้องร้องขอ เพื่อให้มีบุคคลค้ำประกันกรมธรรพ์ด้วย ทางเรานั้นจะต้องทำการดำเนินงานเรื่องนี้ ให้เป็นที่เรียบร้อย บุคคลที่ค้ำประกัน อาจจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายและอาจจะต้องเป็นคน ผู้ซึ่งมีการมีงานทำเป็นหลักแหล่ง สามารถติดต่อได้หากมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น อันนี้เป็นการค้ำประกันกับกรมธรรม์กับบริษัท ในเมื่อการดำเนินการต่างๆเกี่ยวข้องกับบุคคลเป็นจำนวนมากหลายคน ดังนั้นกว่าที่ทางเราเองจะเตรียมความพร้อมได้ ย่อมต้องใช้เวลาเรื่องงานประกัน เป็นที่แน่นอน ความที่ทุกคนจะพร้อมๆกัน ไหนจะเรื่องเอกสาร ไหนจะเรื่องต้องนัดกันมาเซ็นสัญญาอีกด้วย จึงบอกเอาไว้เพื่อให้ท่านซึ่งต้องการดำเนินการ มีเวลาวางแผนและเตรียมการประกัน จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งอาจทำให้การประกันภัยอิสรภาพ นี้สะดุดลงและผู้ที่ได้รับผลกระทบนั่นคือผู้ต้องหา ซึ่งกำลังจะติดคุกอยู่รอมร่อ ดังนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการประกัน ไม่ใช่เรื่องเล่น จึงต้องมีการคิดและวางแผนประกัน โดยการโทรสอบถามเงื่อนไขประกันต่างๆ ให้เป็นที่เรียบร้อย  เห็นมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเยอะในขั้นตอนการถามเงื่อนไขการประกันภัยอิสรภาพ ต่างๆเหล่านี้เนื่องจากบางครั้งผู้ถามเองก็ถามเรื่องประกันไม่ครบ องค์ประกอบหรือไม่ครบเงื่อนไขส่วนตัวผู้ตอบคำถามเองก็ไม่ได้ซักถามเพิ่มเติม เช่น หากตัวผู้ต้องหาเคยมีคดีหรือเคยหลบหนีคดีที่ไหนมาก่อน เคยหนีประกันไหม แบบนี้ทางกรมธรรม์มักจะไม่ค่อยอยากจะรับงานประกันสักเท่าไหร่ หรือว่าในคดีบางประเภท หรือบางคดีเขาก็อาจจะไม่รับงานประกันก็ได้ หรือว่าคดีบางประเภทอาจรับงานประกัน แต่หากมีมูลค่าความเสียหายค่อนข้างสูง ก็ต้องสอบถามกันให้เป็นที่แน่ชัด มิฉะนั้นท่านอาจจะงานเข้า เพราะว่าเมื่อถึงวันที่ต้องใช้กรมธรรม์จริงท่านไม่มีหลักทรัพย์มาประกัน ท่านอาจจะเกิดปัญหาอย่างรุนแรง

 

ประกันภัยอิสรภาพ คดีเช็ค คดีอาญา คดียาเสพติด คดีลักทรัพย์ คดียักยอกทรัพย์ รับทำทุกคดีไหม

ในคดีบางประเภท เช่น คดีเช็ค คดีอาญา คดียาเสพติด คดีลักทรัพย์ คดียักยอกทรัพย์ เป็นต้น กรมธรรพ์อาจจะไม่รับงานประกันก็ได้ ดังนั้นจึงต้องโทรหรือติดต่อสอบถามประกันก่อน เบื้องต้นเพื่อความแน่นอนว่า รับงานประกันหรือไม่อย่างไร ถ้าหากกรมธรรม์ไม่รับงานประกัน ท่านจะได้หาทางแก้ไขทางอื่นโดยใช้หลักทรัพย์อย่างอื่นมาประกันแทนนั่นเอง ผลประโยชน์เพื่อตัวท่านเองทั้งนั้น เพราะว่าอย่ามาศาลโดยที่ไม่มีหลักประกัน หรือมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อันตรายอย่างยิ่ง เราพบเห็นลักษณะแบบนี้มาบ่อย ด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าบางท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถ และสามารถหากินทำเงินทำทองได้ หากอยู่ข้างนอกไม่ได้ติดคุก แต่เมื่อไปคุกสูญสิ้นอิสรภาพทุกอย่างจะจบสิ้นทันที ดูแลพ่อแม่พี่น้องลูกเมียตัวเองก็ไม่ได้ ดังนั้นการเตรียมการประกัน เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการ ซื้อ กรมธรรพม์อิสรภาพ

โดยทั่วไปเอกสารที่ต้องใช้ในการประกันภัยอิสรภาพ มักจะมีความละเอียดหรือยุ่งยากมากกว่าหลักทรัพย์ ประกันประเภทอื่น เพราะว่าการอนุมัติโค้ด หรือการอนุมัติว่าจะประกันคดีนี้หรือไม่ เป็นการอนุมัติมาจากบริษัทแม่ ดังนั้นเอกสารทุกอย่างจึงต้องมีความชัดเจนชัดแจ้ง และเตรียมการให้พร้อมก่อนที่จะมีการประกันเกิดขึ้น บางอย่างอาจผลัดส่งได้ก็ต้องลองคุยกับเจ้าหน้าที่ดู และโดยทั่วไปปัจจุบันนี้เมื่อมีการซื้อกรมธรรม์ ประกันมักจะมีการเรียกเก็บเงินมัดจำบางส่วนด้วย เงินมัดจำส่วนนี้จะคืนให้เมื่อคดีประกันสิ้นสุดลง และตัวท่านมาตามนัดศาลทุกนัดจนถึงศาลชั้นต้นพิพากษา (ในกรณีที่ประกันที่ศาลชั้นต้น) ดังนั้นจึงต้องสอบถามรายละเอียดให้ชัดเจน ว่าต้องใช้เงินเบ็ดเสร็จกี่บาท ท่านจะได้หาเงินมาได้ถูก ก่อนประกัน

 

ประกันภัยอิสรภาพ ต่างกับการวางหลักทรัพย์ชนิดอื่นอย่างไร

สำหรับหลักทรัพย์ที่วางง่ายที่สุดนั่นคือเงินสด เพราะไม่ต้องตรวจสอบอะไรเลยเพียงท่านถือเงินมาตามจำนวนที่ศาลท่านระบุไว้ จากนั้นก็ทำการยื่นคำร้องขอประกันตัว (ส่วนศาลจะให้ไม่ให้แล้วแต่ท่าน จะมีเหตุผลมาให้ว่าไม่ให้ประกัน เพราะอะไร) แต่สำหรับโฉนดที่ดินอาจจะต้องมีการตรวจสอบ มีใบประเมินราคา มีรูปถ่าย ว่าที่ดินนี้มีทางเข้าไม่ใช่เป็นที่ดินตาบอด รายละเอียดเงื่อนไขต่างๆย่อมต้องมีการตรวจสอบกันไปตามกติกา ที่วางเอาไว้ ก่อนประกันตัว

 

ประกันภัยอิสรภาพ คิดถึงเราเดินเข้ามาสอบถามพูดคุยข้อมูลเบื้องต้นกันได้ ไม่ใช้บริการ กับของเราก็ไม่เป็นไร ยินดีให้ข้อมูลด้านประกันเพื่อที่ท่านจะได้นำไปตัดสินใจ ถูกใจพอใจเจ้าไหน เลือกเจ้านั้น ไม่บังคับกัน เพราะเงินที่จ่ายมันคือเงินของท่าน

 

ไม่ว่าท่านต้องการประกันภัยอิสรภาพ ในคดีใดก็ตาม เช่น คดีเช็ค คดีอาญา คดียาเสพติด คดีลักทรัพย์ คดียักยอกทรัพย์  อย่างไรเสียโทรเข้ามาสอบถามประกัน ปรึกษาหาทางแก้ไขกันก่อน ไม่ต้องวิตกกังวลจนเกินไป

11 ตอบกลับไปที่ ประกันอิสรภาพ

 • การประกันภัยอิสรภาพคืออะไรครับ ผมไม่ค่อยเข้าใจพอดีอยากรู้ว่ามีญาติ ได้ตกเป็นจำเลยและต้องหาซื้อกรมธรรม์อิสรภาพ รู้สึกว่าราคาที่ทางบริษัทคิดมากไปหรือเปล่าจึงไม่แน่ใจครับ แต่ตอนนี้ ญาติก็ได้รับการประกันตัว ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ โล่งอกโล่งใจไปทีตอนแรกก็นึกว่าจะไม่รอดแล้ว เพราะว่าคนที่บ้านไม่มีใครมีความรู้หรือความสามารถที่พอจะช่วยเหลือกันได้ ไม่เคยกระทำความผิดในลักษณะแบบนี้และไม่เคยเป็นคดีความมาก่อน

 • กระผมมีคดีครอบครองอาวุธปืน ที่ไม่มีทะเบียน อยากทราบว่าสามารถใช้กรมธรรม์ได้หรือไม่ ทางบริษัทรับหรือเปล่า และเนื่องจากศาลที่กระผม ดำเนินคดีนั้นอยู่ที่ต่างจังหวัด คือจังหวัดนครพนม ไม่ทราบว่าที่นั่น มีผู้ให้บริการหรือไม่อย่างไรกันบ้าง แล้วจะติดต่อได้ที่ไหน เพราะว่าเมื่อวันก่อน โทรไปถามก็ไม่มีใครให้คำตอบได้ ขอบคุณมากครับ

 • ได้ติดต่อเพื่อจะเข้าไปซื้อกรมธรรม์ เราสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้าง เนื่องจากที่จังหวัดของข้าพเจ้าอยู่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานคร ที่นี่มีการขายบริการแบบนี้บ้างหรือเปล่า เราจะสามารถไปหาผิดต่อซื้อได้ที่ไหนกันบ้างและติดต่อได้กับผู้ใดทางท่านมีเครือข่ายหรือมีตัวแทนอยู่ที่จังหวัดของเราหรือไม่ อย่างไรกันบ้าง เพราะว่าไม่ทราบว่าจะไปหาที่ไหนจริงๆ ตอนนี้กำลังเดือดร้อนใจเนื่องจากเวลาเร่งด่วนและใกล้เข้ามาทุกขณะไม่มีเวลาคิดเยอะ ขอขอบคุณสำหรับคำตอบ

 • ราคาค่ากรมธรรม์เขาคิดราคากันกี่เปอร์เซ็นต์ครับ เนื่องจากไปถามแถวศาล ที่จังหวัดที่ข้าพเจ้ามีเรื่องราวอยู่ เขาคิดกันอยู่มากกว่า 12% ไม่ทราบว่าถูกไปหรือแพงไป เนื่องจากไม่มีข้อมูลและไม่เคยใช้บริการด้านนี้มาก่อน แล้วหลักฐานและต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง ใช้เวลาดำเนินการนานหรือเปล่า และการจ่ายเงินจ่ายเงินสดวันนั้นในที่เดียวหรือว่าสามารถผ่อนชำระได้ เนื่องจากไม่เคยจริงๆ จึงสอบถามเยอะหน่อย อย่าว่าจุกจิกเลยนะครับ ขอขอบคุณในคำตอบ ตอนนี้ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ อยากให้เรื่องมันจบเสียที จะได้เลิกวุ่นวาย

 • คดีเช็คมูลค่า ตามยอดฟ้อง 5 ล้านบาท ไม่ทราบว่าทางบริษัทรับหรือไม่ เนื่องจากสอบถามบางที่ เขาบอกว่ามูลค่าความเสียหายมันเยอะ บางกรมธรรม์อิสรภาพอาจจะไม่รับ ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรดีเนื่องจาก เงินที่ใช้วางประกันประมาณ 1 ใน 3 ของมูลค่าเช็คคือเกือบ 2 ล้านบาท ไม่มีเงินมากพอขนาดนั้น พอจะมีทางออกทางไหนแนะนำบ้าง จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง กำลังเดือดร้อน เพราะว่าไม่สามารถหาทางออกได้ แล้วถ้าซื้อกรมธรรพ์อิสรภาพ ทางบริษัทคิดค่าบริการกี่บาท หรือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบ

 • โดนคดีเกี่ยวกับ จำหน่ายยาไอซ์ วงเงินที่ต้องใช้ประกันตัว ประมาณ 1 ล้านบาท ไม่ทราบว่าทางบริษัทซึ่ง บริการเกี่ยวกับกรมธรรม์อิสรภาพนี้ รับ ทำในคดีประเภทนี้หรือเปล่า เพราะสอบถามมาหลายที่ บริษัทไม่รับเกี่ยวกับคดียาเสพติด แล้วเราจะพอมีทางแก้ไขทางอื่นใดได้อีกหรือไม่ เพราะว่าตอนนี้กำลังมืดแปดด้าน เนื่องจากไม่มีคนซึ่งมีความรู้ คอยให้คำแนะนำ ตัวผู้ต้องหาเองก็ต้องการมีอิสรภาพ ไม่ต้องการติดคุกในตอนนี้ เพราะว่ามีภาระหน้าที่ ที่จะต้องทำอีกหลายอย่าง หากติดคุกไปคงจะแย่ แต่ปริมาณยามันเยอะเหลือเกิน ไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างไร ขอคำแนะนำด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

 • ไม่ทราบว่าต้องการซื้อกรมธรรม์ภัยประกันอิสรภาพ เข้ารับในคดีทุกประเภทหรือเปล่า ของเราเป็นคดีฉ้อโกงซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลายาวนาน และเคยมีประวัติ ในคดีอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกันมา เมื่อประมาณ 1 ถึง 2 ปีที่ผ่านมานี่เอง หากว่าบริษัทไม่รับ ทางเราจะมีทางออกอย่างไรบ้าง ลำพังจะเอาหลักทรัพย์ของตนเอง เพื่อมาดำเนินการประกันตัวนั้นคงมีไม่พอ ที่บ้านไม่ใช่คนร่ำรวยอะไร ยิ่งตอนนี้สภาพเศรษฐกิจฝืดเคือง หาเงินค่อนข้างยากลำบาก มืดและอับจนหนทางจริง ๆ ไม่อยากไปอยู่ในห้องขัง อยู่ข้างนอกยังพอจะทำมาหาเงินได้บ้าง แต่อยู่ในนั้นคงหมดประโยชน์ ได้แต่นั่งแกร่วไปวันๆ ขออนุญาตเรียนปรึกษาเลยละกันนะครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 • กรมธรรม์เกี่ยวกับอิสรภาพ และประกันนั้น เขารับในทุกคดีหรือไม่ เพราะว่าโทรไปสอบถามเขาบอกว่า เขาจะไม่รับในบางคดี อย่างนี้แต่ละบริษัทซึ่งให้บริการ มีนโยบายเหมือนกันหรือไม่ หรือว่าเราต้องสอบถามไปทีละบริษัทจนกว่าจะได้คำตอบ ทำไมบางคดีเขาจึงไม่รับ เกิดจากอะไร ตอนนี้มืดแปดด้าน ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรมา ประกันให้กับจำเลยนี้ดี เพราะว่างบประมาณหรือเงิน ก็มีเพียงน้อยนิด โทรไปหาหลายที่ส่วนใหญ่ เงินทองของเราจะไม่พอ คงต้องใช้เวลาหาเงินเพิ่มอีกสักระยะ

 • ในการดำเนินการ ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพนี้ ทางบริษัทผู้ให้บริการ รับให้บริการในชั้นโรงพัก และในชั้นศาลทั้งสองรูปแบบเลยหรือไม่หรือว่า ให้บริการเพียงแต่ในชั้นศาลเท่านั้น มีข้อมูลที่ไหนบอกได้บ้างจะได้เลือกใช้บริการได้ถูกหากเมื่อมีปัญหาทางคดีความเกิดขึ้น

 • ในการดำเนินการทางเรื่องการซื้อกรมธรรม์นั้นเราจะต้องดำเนินการล่วงหน้ากี่วัน ได้ข่าวมาว่าจากที่สอบถามมาเขารับงานแค่ในคดีบางประเภทเท่านั้น แบบนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคดีของเราแบบนี้เขารับหรือให้บริการประกันภัยอิสรภาพหรือไม่ เราจะได้ไม่ต้องมีความหวังลมลมแล้งแล้ง หรือจะได้ไปหาวิธีการแบบอื่นหาหลักทรัพย์ประเภทอื่น พอจะตรวจสอบได้ที่ไหนบ้าง หรือว่าต้องโทรเข้าไปสอบถามกับบริษัทเอง แต่ข้าพเจ้าก็ไม่มีเบอร์เสียด้วย

 • ต้องการซื้อประกันภัยอิสรภาพค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *