คดีลักทรัพย์

คดีลักทรัพย์ แบ่งเป็นคดีลักทรัพย์ในเวลากลางวัน และคดีลักทรัพย์ในยามวิกาล การลักทรัพย์ในยามวิกาลนับแต่พระอาทิตย์ตกดินจนถึงพระอาทิตย์ขึ้น และการลักทรัพย์ในยามวิกาลนี้มีบทลงโทษรุนแรงมากกว่าการลักทรัพย์ในเวลากลาง วัน ตามประมวลกฎหมายมาตรา 334 “ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 6000 บาท”  มาตรา 335 เหตุฉกรรจ์กรณีลักทรัพย์ ว่า “ผู้ใดลักทรัพย์ [1]ในเวลากลางคืน หรือ[2]ในที่หรือบริเวณที่มีเหตุเพลิงไหม้ การระเบิด อุทกอภัย หรือในที่หรือบริเวณที่มีอุบัติเหตุ เหตุทุกขภัยแก่รถไฟ หรือยานพาหนะอื่นที่ประชาชนโดยสาร หรือภัยพิบัติอื่นทำนองเดียวกัน หรืออาศัยโอกาสที่มีเหตุเช่นว่านั้น หรืออาศัยโอกาสที่ประชาชนกำลังตื่นกลัวภยันตรายต่างๆ……………..”

 

สำหรับการลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า ตามกฎหมายเรียกว่ากระทำความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ มีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับเป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาท  แต่ถ้าหากการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้น เนื่องจากผลของการกระทำนั้น โดยต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปีถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท ท่านเห็นไหมว่าการลักทรัพย์ เพียงอย่างเดียว หากมีองค์ประกอบข้อเท็จจริงแห่งความผิด ซึ่งแตกต่างกันออกไป นั่นย่อมมีบทลงโทษแตกต่างออกไปตามฐานความผิดต่างๆในประมวลกฎหมายอาญา

 

แต่ ตามมาตรา 71 วรรค1 “ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 334 ถึง 336 วรรคแรกและมาตรา 341 ถึงมาตรา 364 นั้นถ้าเป็นการกระทำความผิดที่สามีกระทำต่อภรรยาหรือภริยากระทำต่อสามี ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษ

 

วรรค2 “ความผิดดังที่ระบุมานี้ถ้าเป็นการกระทำที่บุพการีกระทำต่อผู้สืบสันดาน ผู้สืบสันดานกระทำต่อบุพการี หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำต่อกัน แม้กฎหมายมิได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ และนอกจากนั้นศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้”

 

การลักทรัพย์ระหว่างสามีภรรยาซึ่งจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายนั้น เป็นเหตุยกเว้นโทษ  ส่วนการลักทรัพย์ระหว่างญาติพี่น้องเป็นความผิดอันยอมความได้ และศาลจะลงโทษ น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด นั่นก็คือ มีบทลงโทษเบากว่าปกตินั่นเอง

 

เรื่องราวทางกฎหมายมีเรื่องราวลึกลับซับซ้อน มากกว่าที่คนปกติจะเข้าใจ โดยใช้สามัญสำนึกธรรมดาเพราะบางกฎหมายนั้นเป็นกฎหมายซึ่งบัญญัติขึ้นมาหรือเรียกว่ากฎหมายเทคนิค เพื่อมาแก้ไขปัญหารึเปล่าที่เกิดขึ้นในสังคม บางกฎหมายเป็นกฎหมายที่มีรากฐานมาจากจารีตประเพณีหรือเป็นความผิดที่เป็นความผิดในตัวเอง แบบนี้คนทั่วไปอาจเข้าใจได้ในเรื่องความรับผิดชอบชั่วดี นั่นเอง ติดต่อ ประกันอิสรภาพ คดีลักทรัพย์ ซึ่งเป็นคดีอาญา ฐานความผิดหนึ่ง

 

หากต้องการประกันตัว ดูที่ http://รับประกันตัว.lawyersiam.com/เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว.html

 

 

2 ตอบกลับไปที่ คดีลักทรัพย์

  • คดีลักทรัพย์เป็นคดีที่ทำลายทั้งกรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์นั้น และการครอบครองในตัวทรัพย์นั้นใช่หรือเปล่า พอดีเรียนในระดับชั้นปริญญาตรี เกี่ยวกับนิติศาสตร์อยู่ อาจารย์สอนยังไม่ค่อยเข้าใจ อะไรคือกรรมสิทธิ์ อะไรคือครอบครอง อธิบายในภาษาที่ชาวบ้านชาวช่องเขาเข้าใจ กันจะได้มั้ยครับ เผื่อว่าเทอมนี้จะได้สอบผ่าน ไม่สอบตก เรียนสอบตกเสียดายเวลาและค่าเทอม

  • ลักทรัพย์กลางวันกับลักทรัพย์ ในเวลากลางคืน เขาว่ามันมีความแตกต่างกัน แบบนี้แง่มุมทางกฎหมายจะมีบทลงโทษต่างกันหรือเปล่า และในเกี่ยวกับการประกันเราต้องใช้หลักทรัพย์ต่างกันแค่ไหน ไม่เห็นมีใครเขียนบอกเอาไว้เลย ขอบคุณมาก

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *